Zasady, które musisz znać, by skutecznie udzielać pierwszej pomocy dziecku

0
27
5/5 - (1 vote)

Spis Treści:

1. Ocena sytuacji i bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo zarówno osoby udzielającej pierwszej pomocy, jak i poszkodowanego dziecka, jest najważniejsze. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, należy dokładnie ocenić sytuację i upewnić się, że miejsce zdarzenia nie stwarza dodatkowych zagrożeń. Poniżej przedstawiono kroki, które należy podjąć, aby zapewnić bezpieczne warunki do udzielenia pierwszej pomocy:

Analiza otoczenia

Pierwszym krokiem jest szybkie rozejrzenie się i ocena, czy w otoczeniu nie występują czynniki, które mogą stanowić zagrożenie. Należy zwrócić uwagę na:

 • Ruch uliczny: Jeśli wypadek zdarzył się na drodze, upewnij się, że nie nadjeżdżają żadne pojazdy. W razie potrzeby zatrzymaj ruch lub przenieś dziecko w bezpieczne miejsce.
 • Elektryczność: W przypadku porażenia prądem, najpierw odłącz źródło prądu, zanim dotkniesz dziecka. Użyj drewnianego lub plastikowego przedmiotu do odłączenia źródła prądu.
 • Pożar: Jeśli w pobliżu znajduje się ogień, najpierw zadbaj o jego ugaszenie lub ewakuację dziecka na bezpieczną odległość.
 • Substancje chemiczne: W razie kontaktu z substancjami chemicznymi, zidentyfikuj substancję i sprawdź, czy miejsce jest bezpieczne. Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej.

Zapewnienie własnego bezpieczeństwa

Nigdy nie narażaj własnego życia i zdrowia podczas udzielania pierwszej pomocy. Aby uniknąć dodatkowych zagrożeń:

 • Załóż rękawiczki: Używaj jednorazowych rękawiczek, aby ochronić się przed kontaktem z krwią i innymi płynami ustrojowymi.
 • Stosuj środki ochrony osobistej: W przypadku ryzyka kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, używaj masek, okularów ochronnych i fartuchów.
 • Zachowaj ostrożność: Poruszaj się ostrożnie, aby uniknąć poślizgnięć, potknięć lub upadków.

Ocena stanu dziecka

Po zapewnieniu, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne, należy przystąpić do oceny stanu dziecka:

 • Przytomność: Delikatnie potrząśnij dzieckiem i głośno wołaj jego imię. Jeśli dziecko reaguje, ocena stanu przytomności może pomóc w dalszych działaniach.
 • Oddech: Sprawdź, czy dziecko oddycha, obserwując ruch klatki piersiowej lub przystawiając ucho do ust i nosa dziecka. Brak oddechu wymaga natychmiastowej reakcji.
 • Tętno: Jeśli masz umiejętności, sprawdź tętno na tętnicy szyjnej lub nadgarstku. Brak tętna to sygnał do rozpoczęcia resuscytacji.

Usuwanie zagrożeń

Jeśli w otoczeniu nadal występują zagrożenia, które mogą pogorszyć sytuację, usuń je, jeśli to możliwe:

 • Ostre przedmioty: Usuń zasięgu dziecka ostre przedmioty, które mogą spowodować dodatkowe obrażenia.
 • Źródła ognia: Zadbaj o ugaszenie pożaru lub ewakuację z miejsca zagrożenia.
 • Niebezpieczne substancje: Zabezpiecz substancje chemiczne, aby uniknąć dalszego narażenia.

Wezwanie pomocy

Jeśli sytuacja wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, niezwłocznie wezwij służby ratunkowe:

 • Numer alarmowy: Zadzwoń pod numer 112 lub 999 i podaj dokładne informacje o stanie dziecka oraz lokalizacji zdarzenia.
 • Koordynacja: Jeśli jesteś w grupie, wyznacz jedną osobę do kontaktu ze służbami ratunkowymi, a sam przystąp do udzielania pierwszej pomocy.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo i skuteczna ocena sytuacji są kluczowe dla udzielenia pierwszej pomocy dziecku. Działaj szybko, ale rozważnie, aby zapewnić najlepszą możliwą pomoc.

2. Ocena stanu dziecka

Po zapewnieniu bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, kolejnym kluczowym krokiem jest dokładna ocena stanu dziecka. Szybka i dokładna ocena pozwala na podjęcie odpowiednich działań ratunkowych i zwiększa szanse na skuteczną pomoc. Oto kroki, które należy podjąć:

Sprawdzenie przytomności

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy dziecko jest przytomne:

 • Delikatne potrząsanie: Delikatnie potrząśnij dzieckiem za ramiona i głośno wołaj jego imię.
 • Reakcja na bodźce: Zwróć uwagę, czy dziecko reaguje na bodźce dźwiękowe lub dotykowe. Jeśli dziecko reaguje, jest przytomne, ale może być oszołomione lub w szoku.

Ocena oddechu

Jeśli dziecko nie reaguje, konieczne jest natychmiastowe sprawdzenie oddechu:

 • Obserwacja klatki piersiowej: Sprawdź, czy klatka piersiowa dziecka się unosi i opada.
 • Nasłuchiwanie oddechu: Przystaw swoje ucho do ust i nosa dziecka, aby usłyszeć oddech i poczuć jego ciepło na policzku.
 • Czas oceny: Poświęć na ocenę oddechu nie więcej niż 10 sekund.

Ocena tętna

Jeśli dziecko nie oddycha, sprawdzenie tętna jest kluczowe:

 • Tętnica szyjna: U większych dzieci możesz sprawdzić tętno na tętnicy szyjnej, umieszczając dwa palce na bocznej części szyi.
 • Tętnica ramienna: U niemowląt sprawdź tętno na tętnicy ramiennej, delikatnie przyciskając wewnętrzną stronę ramienia.

Ocena stanu ogólnego

Jeśli dziecko jest przytomne, należy przeprowadzić dalszą ocenę jego stanu ogólnego:

 • Kolor skóry: Zwróć uwagę na kolor skóry dziecka. Bladość, sinica lub zaczerwienienie mogą wskazywać na różne stany zagrożenia.
 • Temperatura skóry: Dotknij skóry dziecka, aby ocenić, czy jest zimna, gorąca, wilgotna czy sucha.
 • Stan świadomości: Oceń, czy dziecko jest zdezorientowane, czy potrafi odpowiedzieć na proste pytania i reaguje na otoczenie.

Ocena urazów

W przypadku widocznych obrażeń, ocena ich rodzaju i zakresu jest kluczowa:

 • Krwawienia: Sprawdź, czy dziecko ma krwawiące rany i czy krwawienie jest intensywne. Zastosuj ucisk bezpośredni, aby zatamować krwawienie.
 • Złamania: Oceń, czy dziecko nie ma widocznych złamań, deformacji lub obrzęków, które mogą świadczyć o złamaniach kości.
 • Oparzenia: Jeśli dziecko ma oparzenia, oceń ich rozległość i głębokość. Pamiętaj o schłodzeniu oparzeń pod bieżącą wodą.

Wezwanie pomocy

Po dokładnej ocenie stanu dziecka, w przypadku poważnych urazów lub braku reakcji na bodźce, natychmiast wezwij pomoc medyczną:

 • Numer alarmowy: Zadzwoń pod numer 112 lub 999, podaj dokładne informacje o stanie dziecka oraz lokalizacji zdarzenia.
 • Podjęcie resuscytacji: Jeśli dziecko nie oddycha i nie ma tętna, natychmiast rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR).

Ocena stanu dziecka jest kluczowym elementem udzielania pierwszej pomocy. Szybkie i dokładne przeprowadzenie tych kroków pozwala na podjęcie właściwych działań ratunkowych i może uratować życie dziecka.

3. Zawiadomienie służb ratunkowych

W sytuacjach awaryjnych, szybkie zawiadomienie służb ratunkowych jest kluczowe dla zapewnienia dziecku profesjonalnej pomocy medycznej. Wiedza na temat tego, kiedy i jak wezwać pomoc, może znacząco wpłynąć na skuteczność działań ratunkowych.

Kiedy wezwać służby ratunkowe

Zawsze należy wezwać pomoc medyczną w następujących sytuacjach:

 • Brak przytomności: Dziecko nie reaguje na bodźce i jest nieprzytomne.
 • Brak oddechu: Dziecko nie oddycha lub ma trudności z oddychaniem.
 • Silne krwawienie: Krwawienie, którego nie można zatamować uciskiem.
 • Poważne urazy: Widoczne złamania, deformacje, głębokie rany.
 • Zatrucia: Podejrzenie zatrucia substancjami chemicznymi, lekami lub innymi toksynami.
 • Reakcje alergiczne: Objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak obrzęk, trudności w oddychaniu, wysypka.
 • Oparzenia: Oparzenia, które obejmują duże obszary ciała lub są głębokie.
 • Długotrwały brak poprawy: Dziecko nie reaguje na udzielaną pierwszą pomoc i jego stan się nie poprawia.

Jak wezwać pomoc

Podczas wzywania pomocy, kluczowe jest przekazanie dokładnych i precyzyjnych informacji. Oto kroki, które należy podjąć:

 • Numer alarmowy: W Polsce numer alarmowy to 112, który działa na terenie całej Unii Europejskiej, oraz 999 bezpośrednio do pogotowia ratunkowego.
 • Spokój i opanowanie: Mów powoli i wyraźnie, aby operator mógł dokładnie zrozumieć sytuację.
 • Podanie lokalizacji: Podaj dokładny adres zdarzenia, w tym szczegóły takie jak numer mieszkania, piętro, charakterystyczne punkty orientacyjne.
 • Opis stanu dziecka: Opisz stan dziecka, informując o jego przytomności, oddechu, widocznych obrażeniach i innych objawach.
 • Przebieg zdarzenia: Krótko opisz, co się stało, jak doszło do urazu lub problemu zdrowotnego.
 • Podjęte działania: Poinformuj, jakie kroki podjąłeś do tej pory, na przykład, czy rozpocząłeś resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR).

Ważne wskazówki podczas rozmowy z operatorem

 • Odpowiadaj na pytania: Operator może zadawać dodatkowe pytania, aby dokładnie ocenić sytuację. Odpowiadaj na nie precyzyjnie.
 • Nie rozłączaj się: Pozostań na linii, dopóki operator nie powie, że możesz się rozłączyć. Może to być konieczne do przekazania dodatkowych instrukcji lub informacji.
 • Współpraca: Słuchaj uważnie i wykonuj polecenia operatora. Mogą one obejmować dalsze kroki pierwszej pomocy lub przygotowanie na przyjazd karetki.

Przygotowanie na przyjazd karetki

Po wezwaniu pomocy medycznej, przygotuj się na przyjazd zespołu ratunkowego:

 • Oznakowanie miejsca: Jeśli to możliwe, wyślij kogoś, kto wskaże drogę ratownikom medycznym lub oznakuj miejsce zdarzenia.
 • Dokumenty: Przygotuj dokumenty dziecka, takie jak karta zdrowia, informacje o lekach i alergiach.
 • Zabezpieczenie miejsca: Upewnij się, że droga do miejsca zdarzenia jest wolna od przeszkód, aby ratownicy mogli szybko dotrzeć do dziecka.

Wezwanie służb ratunkowych to kluczowy krok w zapewnieniu szybkiej i profesjonalnej pomocy medycznej dziecku. Twoje dokładne i spokojne działania mogą przyspieszyć przyjazd pomocy i poprawić szanse na skuteczne leczenie.

4. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) są kluczowym elementem pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, takich jak zatrzymanie oddechu lub krążenia. Znajomość i umiejętność wykonywania BLS mogą uratować życie dziecka. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis kroków, jakie należy podjąć podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) u dzieci.

Ocena sytuacji i przygotowanie

Przed rozpoczęciem resuscytacji należy upewnić się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne i że wezwano pomoc medyczną. Następnie przystępujemy do oceny stanu dziecka:

 • Sprawdzenie przytomności: Delikatnie potrząśnij dzieckiem i głośno wołaj jego imię. Jeśli dziecko nie reaguje, przystąp do dalszych kroków.
 • Ocena oddechu: Sprawdź, czy dziecko oddycha, obserwując ruchy klatki piersiowej i nasłuchując oddechu przez maksymalnie 10 sekund.

Rozpoczęcie resuscytacji

Jeśli dziecko jest nieprzytomne i nie oddycha, należy natychmiast rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR).

Resuscytacja u niemowląt (poniżej 1 roku życia)
 1. Pozycja dziecka: Połóż dziecko na plecach na twardej powierzchni.
 2. Udrożnienie dróg oddechowych: Delikatnie odchyl głowę dziecka do tyłu, unosząc brodę.
 3. 5 wdechów ratunkowych: Przykryj swoimi ustami usta i nos dziecka, wykonaj pięć delikatnych wdechów, każdy trwający około 1 sekundy, obserwując uniesienie klatki piersiowej.
 4. 30 uciśnięć klatki piersiowej: Używając dwóch palców, uciskaj klatkę piersiową na głębokość około 4 cm, z częstotliwością 100-120 ucisków na minutę.
 5. 2 wdechy ratunkowe: Po 30 uciśnięciach, wykonaj dwa kolejne wdechy ratunkowe.

Powtarzaj cykl 30 uciśnięć i 2 wdechów do czasu przyjazdu służb ratunkowych lub odzyskania przez dziecko oddechu.

Resuscytacja u dzieci (1 rok – dojrzewanie)
 1. Pozycja dziecka: Połóż dziecko na plecach na twardej powierzchni.
 2. Udrożnienie dróg oddechowych: Odchyl głowę dziecka do tyłu, unosząc brodę.
 3. 5 wdechów ratunkowych: Zakryj swoimi ustami usta dziecka i wykonaj pięć wdechów ratunkowych, obserwując uniesienie klatki piersiowej.
 4. 30 uciśnięć klatki piersiowej: Ułóż jedną rękę na środku klatki piersiowej dziecka i uciskaj na głębokość około 5 cm, z częstotliwością 100-120 ucisków na minutę. U większych dzieci możesz użyć obu rąk, jeśli to konieczne.
 5. 2 wdechy ratunkowe: Po 30 uciśnięciach, wykonaj dwa kolejne wdechy ratunkowe.

Podobnie jak w przypadku niemowląt, kontynuuj cykl 30 uciśnięć i 2 wdechów do czasu przyjazdu pomocy lub odzyskania przez dziecko oddechu.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

Jeśli dostępny jest automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), należy go użyć jak najszybciej:

 • Włącz AED: Włącz urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi.
 • Przygotowanie dziecka: Usuń odzież z klatki piersiowej dziecka i przyklej elektrody zgodnie z obrazkami na AED.
 • Analiza rytmu serca: AED automatycznie przeprowadzi analizę rytmu serca i poinformuje, czy potrzebny jest wstrząs.
 • Defibrylacja: Jeśli AED zaleci wstrząs, upewnij się, że nikt nie dotyka dziecka, i naciśnij przycisk wstrząsu.

Kontynuacja resuscytacji

Po zastosowaniu AED, natychmiast kontynuuj resuscytację, wykonując cykle uciśnięć i wdechów, aż do przyjazdu pomocy medycznej lub odzyskania oddechu przez dziecko.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) są kluczowym elementem pierwszej pomocy i mogą znacząco zwiększyć szanse na przeżycie dziecka w sytuacjach nagłych. Regularne szkolenie i praktyka w wykonywaniu tych zabiegów są niezbędne, aby być gotowym do działania w krytycznych momentach.

5. Postępowanie przy zadławieniu

Zadławienie to sytuacja, w której ciało obce blokuje drogi oddechowe, uniemożliwiając prawidłowe oddychanie. Szybka i właściwa reakcja może uratować życie dziecka. Poniżej opisano kroki, które należy podjąć, aby skutecznie pomóc dziecku w przypadku zadławienia.

Rozpoznanie zadławienia

Rozpoznanie objawów zadławienia jest kluczowe:

 • Brak oddechu: Dziecko nie oddycha lub ma trudności z oddychaniem.
 • Niemożność mówienia: Dziecko nie jest w stanie mówić, płakać ani kaszleć.
 • Sinica: Zasinienie skóry, szczególnie na twarzy i wargach, wskazuje na niedotlenienie.
 • Trzymanie się za szyję: Dziecko instynktownie trzyma się za szyję, sygnalizując problem z oddychaniem.

Postępowanie u niemowląt (poniżej 1 roku życia)

Jeśli niemowlę nie oddycha lub kaszle bezproduktywnie, należy podjąć następujące kroki:

 1. Pozycjonowanie niemowlęcia: Połóż niemowlę na swoim przedramieniu, głową skierowaną w dół, podpierając głowę dłonią. Upewnij się, że głowa znajduje się niżej niż reszta ciała.
 2. 5 uderzeń między łopatki: Używając podstawy dłoni, wykonaj pięć zdecydowanych uderzeń między łopatki, sprawdzając po każdym, czy ciało obce nie zostało usunięte.
 3. 5 uciśnięć klatki piersiowej: Jeśli uderzenia nie przyniosły efektu, odwróć niemowlę na plecy i wykonaj pięć uciśnięć klatki piersiowej, używając dwóch palców. Uciśnij klatkę piersiową na głębokość około 4 cm.
 4. Kontynuacja cyklu: Kontynuuj naprzemiennie uderzenia między łopatki i uciśnięcia klatki piersiowej, aż ciało obce zostanie usunięte lub niemowlę zacznie oddychać.

Postępowanie u dzieci (1 rok i starsze)

Jeśli dziecko jest przytomne, ale nie oddycha lub kaszle bezproduktywnie, należy podjąć następujące kroki:

 1. Zachęcanie do kaszlu: Jeśli dziecko może kaszleć, zachęcaj je do dalszego kaszlu, aby próbowało usunąć ciało obce samodzielnie.
 2. 5 uderzeń między łopatki: Jeśli kaszel nie przynosi efektu, pochyl dziecko do przodu i wykonaj pięć uderzeń między łopatki, używając podstawy dłoni.
 3. 5 uciśnięć nadbrzusza (Heimlich): Jeśli uderzenia nie przyniosły efektu, stań za dzieckiem, obejmij je ramionami na wysokości nadbrzusza, i wykonaj pięć szybkich, silnych uciśnięć do wewnątrz i ku górze.
 4. Kontynuacja cyklu: Kontynuuj naprzemiennie uderzenia między łopatki i uciśnięcia nadbrzusza, aż ciało obce zostanie usunięte lub dziecko zacznie oddychać.

Dziecko nieprzytomne

Jeśli dziecko straci przytomność, natychmiast wezwij pomoc medyczną i przystąp do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR):

 1. Pozycjonowanie: Połóż dziecko na plecach na twardej powierzchni.
 2. Udrożnienie dróg oddechowych: Odchyl głowę dziecka do tyłu i unieś brodę.
 3. 5 wdechów ratunkowych: Wykonaj pięć wdechów ratunkowych, obserwując uniesienie klatki piersiowej.
 4. 30 uciśnięć klatki piersiowej: Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z zasadami CPR.
 5. Kontynuacja resuscytacji: Kontynuuj naprzemiennie wdechy ratunkowe i uciśnięcia klatki piersiowej do czasu przyjazdu służb ratunkowych lub odzyskania przez dziecko oddechu.
Przeczytaj również:  Kamera Rynek, Stadion - Olecko: Perła Mazur w Obiektywie i Na Żywo

Prewencja zadławienia

Aby zapobiegać przypadkom zadławienia:

 • Podawaj odpowiednie pokarmy: Unikaj podawania małym dzieciom twardych, małych, okrągłych lub łatwo łamliwych pokarmów, takich jak orzeszki, winogrona, popcorn.
 • Monitoruj zabawki: Upewnij się, że zabawki nie mają małych części, które mogą zostać połknięte.
 • Nadzoruj posiłki: Zawsze nadzoruj dzieci podczas jedzenia i ucz je, aby nie biegały ani nie bawiły się podczas jedzenia.

Znajomość technik postępowania przy zadławieniu i ich regularne ćwiczenie mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i skuteczność udzielanej im pierwszej pomocy.

6. Postępowanie w przypadku krwotoków

Krwotok to poważny stan, który wymaga szybkiej i skutecznej interwencji. Prawidłowe postępowanie może zapobiec utracie dużej ilości krwi i uratować życie dziecka. Poniżej opisano kroki, jakie należy podjąć w przypadku krwotoków.

Rodzaje krwotoków

Rozróżnia się trzy główne rodzaje krwotoków:

 • Krwotok tętniczy: Krew wypływa pulsacyjnie i ma jasnoczerwony kolor. Jest to najbardziej niebezpieczny rodzaj krwotoku, ze względu na szybkie tempo utraty krwi.
 • Krwotok żylny: Krew wypływa równomiernie, ma ciemnoczerwony kolor. Jest mniej intensywny niż krwotok tętniczy, ale również wymaga szybkiej interwencji.
 • Krwotok włośniczkowy: Krew sączy się powoli z rany, jest to najczęstszy i najmniej groźny rodzaj krwotoku.

Podstawowe zasady postępowania

W przypadku krwotoku, należy postępować według następujących zasad:

 1. Zachowaj spokój: Spokojne i zdecydowane działanie jest kluczowe, aby skutecznie zatamować krwawienie.
 2. Ochrona osobista: Załóż jednorazowe rękawiczki, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.
 3. Wezwanie pomocy: W przypadku poważnego krwotoku natychmiast wezwij pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer 112 lub 999.

Zatamowanie krwotoku

Aby skutecznie zatamować krwotok, należy podjąć następujące kroki:

 1. Ucisk bezpośredni:
  • Przyłóż opatrunek: Nałóż czysty opatrunek lub gazę bezpośrednio na ranę.
  • Uciskaj: Uciskaj ranę dłonią, stosując stały, równomierny nacisk. W przypadku braku opatrunku użyj czystej tkaniny lub dłoni.
  • Podnoszenie kończyny: Jeśli to możliwe, unieś zranioną kończynę powyżej poziomu serca, aby zmniejszyć krwawienie.
 2. Zastosowanie bandaża:
  • Owiń bandaż: Jeśli krwotok nie ustępuje po zastosowaniu ucisku bezpośredniego, owiń ranę bandażem elastycznym lub trójkątnym.
  • Sprawdzaj ucisk: Upewnij się, że bandaż jest wystarczająco ciasny, aby zatrzymać krwawienie, ale nie blokuje przepływu krwi do reszty kończyny.
 3. Dodatkowy opatrunek:
  • Dodaj kolejne warstwy: Jeśli krew przesiąka przez pierwszy opatrunek, nałóż kolejne warstwy gazików lub tkaniny bez usuwania pierwszej warstwy.
  • Kontynuuj ucisk: Utrzymuj stały nacisk na ranę do czasu przybycia pomocy medycznej.

Postępowanie w przypadku specyficznych rodzajów krwotoków

Krwotok z nosa:

 • Pochylenie głowy do przodu: Pochyl głowę dziecka do przodu, aby krew mogła swobodnie wypływać, unikając połykania.
 • Ucisk nosa: Uciskaj miękką część nosa przez 5-10 minut, dziecko powinno oddychać przez usta.
 • Zastosowanie zimnego kompresu: Nałóż zimny kompres na nasadę nosa i czoło, aby zmniejszyć przepływ krwi.

Krwotok z ucha:

 • Unikaj zatamowania ucha: Nie wkładaj żadnych przedmiotów do ucha, aby zatrzymać krwawienie.
 • Pozycja boczna: Połóż dziecko na boku, z zranionym uchem skierowanym w dół, aby krew mogła swobodnie wypływać.

Krwotok z ust:

 • Ułożenie na boku: Połóż dziecko na boku, aby krew mogła swobodnie wypływać i nie powodowała zadławienia.
 • Czysty opatrunek: Zastosuj czysty opatrunek na ranę wewnątrz jamy ustnej, delikatnie uciskając.

Obserwacja po zatrzymaniu krwotoku

Po zatamowaniu krwotoku, należy monitorować stan dziecka:

 • Oznaki wstrząsu: Zwracaj uwagę na bladość skóry, zimne i wilgotne dłonie, szybki, słaby puls oraz osłabienie. W przypadku wstrząsu ułóż dziecko w pozycji leżącej z uniesionymi nogami.
 • Kontrola opatrunku: Regularnie sprawdzaj opatrunek, czy nie przesiąka i czy krwawienie nie powraca.
 • Profesjonalna pomoc: Nawet jeśli krwotok został zatrzymany, skontaktuj się z lekarzem, aby ocenił ranę i zapewnił dalszą opiekę medyczną.

Znajomość technik postępowania w przypadku krwotoków i ich regularne ćwiczenie mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i skuteczność udzielanej im pierwszej pomocy.

7. Postępowanie w przypadku oparzeń

Oparzenia są częstym rodzajem urazu, który może mieć różne stopnie ciężkości – od lekkich poparzeń po poważne, zagrażające życiu rany. Szybka i właściwa reakcja w przypadku oparzeń jest kluczowa dla minimalizacji uszkodzeń skóry i tkanek oraz dla zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki.

Rodzaje oparzeń

Oparzenia można podzielić na trzy główne kategorie:

 • Oparzenia pierwszego stopnia: Dotyczą tylko zewnętrznej warstwy skóry (naskórka). Objawy to zaczerwienienie, ból i lekkie obrzęki.
 • Oparzenia drugiego stopnia: Dotyczą zarówno naskórka, jak i warstwy pod nim (skóry właściwej). Objawy to pęcherze, silny ból, zaczerwienienie i obrzęki.
 • Oparzenia trzeciego stopnia: Penetrują przez całą grubość skóry i mogą dotyczyć tkanek leżących pod nią. Objawy to białe, zwęglone lub brązowe obszary, brak bólu w miejscu oparzenia (z powodu zniszczenia nerwów).

Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń

Szybkie i właściwe postępowanie w przypadku oparzeń może zapobiec dalszym uszkodzeniom skóry i tkanek oraz złagodzić ból. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Przerwanie kontaktu z czynnikiem oparzeniowym:
  • Usuń źródło ciepła: Jeśli to możliwe, natychmiast usuń dziecko z obszaru działania czynnika oparzeniowego (np. ognia, gorącego przedmiotu).
  • Odzież: Jeśli odzież dziecka płonie, należy natychmiast ją ugasić, używając wody, koca lub tłumiąc płomienie rękami. Następnie delikatnie zdejmij odzież, która nie jest przyklejona do skóry.
 2. Schłodzenie oparzenia:
  • Bieżąca woda: Schładzaj oparzone miejsce pod bieżącą, chłodną (nie lodowatą) wodą przez co najmniej 10-20 minut. Schłodzenie ma na celu zmniejszenie temperatury skóry i ograniczenie dalszych uszkodzeń tkanek.
  • Unikaj lodu: Nigdy nie stosuj lodu ani bardzo zimnej wody, ponieważ może to spowodować dodatkowe uszkodzenia tkanek.
 3. Ochrona oparzonego miejsca:
  • Sterylne opatrunki: Po schłodzeniu, delikatnie przykryj oparzone miejsce sterylnym opatrunkiem lub czystą, suchą tkaniną. Unikaj bandażowania zbyt ciasno.
  • Nie przebijaj pęcherzy: Pęcherze powinny pozostać nienaruszone, aby zapobiec infekcji.
 4. Zabezpieczenie dziecka:
  • Spokój: Staraj się uspokoić dziecko i zapewnić mu komfort, aby zmniejszyć stres i ból.
  • Odwodnienie: W przypadku dużych oparzeń, ważne jest monitorowanie objawów odwodnienia i w miarę możliwości podawanie małych ilości wody do picia.

Wezwanie pomocy medycznej

W niektórych przypadkach oparzeń konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Wezwij pogotowie (112 lub 999), jeśli:

 • Oparzenie jest rozległe lub głębokie.
 • Oparzenie dotyczy twarzy, rąk, stóp, narządów płciowych lub stawów.
 • Oparzenie jest wynikiem działania chemikaliów, prądu elektrycznego lub promieniowania.
 • Dziecko wykazuje objawy wstrząsu, takie jak bladość skóry, zimne i wilgotne dłonie, szybki, słaby puls lub osłabienie.
 • Oparzenie dotyczy niemowlęcia lub małego dziecka.

Postępowanie w przypadku oparzeń chemicznych

Oparzenia chemiczne wymagają specjalnych środków ostrożności:

 1. Zidentyfikowanie substancji: Ustal, jaka substancja spowodowała oparzenie.
 2. Płukanie: Spłucz oparzone miejsce dużą ilością bieżącej wody przez co najmniej 20 minut, aby usunąć chemikalia ze skóry. Upewnij się, że woda nie spływa na nieuszkodzone partie ciała.
 3. Usunięcie skażonej odzieży: Delikatnie usuń odzież, która miała kontakt z chemikaliami, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom skóry.

Zapobieganie oparzeniom

Aby zminimalizować ryzyko oparzeń, stosuj następujące środki ostrożności:

 • Bezpieczeństwo w kuchni: Trzymaj gorące napoje i naczynia z dala od krawędzi stołów i blatów.
 • Bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych: Upewnij się, że przewody elektryczne są w dobrym stanie i poza zasięgiem dzieci.
 • Używanie środków chemicznych: Przechowuj substancje chemiczne w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Właściwe postępowanie w przypadku oparzeń i ich regularne ćwiczenie mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i skuteczność udzielanej im pierwszej pomocy.

8. Postępowanie w przypadku urazów głowy

Urazy głowy mogą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza u dzieci, które są bardziej podatne na wstrząsy mózgu i inne poważne obrażenia. Szybka i odpowiednia reakcja na uraz głowy może zapobiec dalszym komplikacjom i zapewnić dziecku najlepszą możliwą opiekę.

Rozpoznanie objawów urazu głowy

Objawy urazu głowy mogą być różnorodne i mogą obejmować:

 • Ból głowy: Silny, uporczywy ból głowy, który może nasilać się.
 • Nudności i wymioty: Często występujące po urazie.
 • Zawroty głowy i zaburzenia równowagi: Trudności z utrzymaniem równowagi, zawroty głowy.
 • Zaburzenia widzenia: Podwójne widzenie, rozmazany obraz.
 • Utrata przytomności: Nawet krótkotrwała utrata przytomności może świadczyć o poważnym urazie.
 • Amnezja: Utrata pamięci dotyczącej zdarzenia lub bezpośrednio po nim.
 • Drgawki: Wystąpienie drgawek po urazie głowy.
 • Wyciek płynu: Wyciek przezroczystego płynu z nosa lub uszu może wskazywać na uszkodzenie podstawy czaszki.

Pierwsza pomoc w przypadku urazów głowy

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa:
  • Unieruchomienie: Jeśli podejrzewasz poważny uraz głowy lub kręgosłupa, nie ruszaj dziecka. Utrzymuj je w pozycji, w której zostało znalezione, chyba że konieczne jest jego przeniesienie z powodu zagrożenia życia.
  • Wezwanie pomocy: Natychmiast wezwij pogotowie ratunkowe (112 lub 999), jeśli objawy są poważne.
 2. Ocena stanu dziecka:
  • Przytomność: Sprawdź, czy dziecko jest przytomne i reaguje na bodźce.
  • Oddychanie i tętno: Upewnij się, że dziecko oddycha i ma wyczuwalne tętno.
 3. Unikanie ruchu:
  • Stabilizacja głowy i szyi: Jeśli podejrzewasz uraz kręgosłupa, staraj się stabilizować głowę i szyję dziecka, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.
 4. Kontrola krwawienia:
  • Krwawienie z rany na głowie: Jeśli występuje krwawienie z rany na głowie, delikatnie uciskaj miejsce krwawienia czystym opatrunkiem lub tkaniną. Unikaj zbyt dużego nacisku.
 5. Zachowanie spokoju:
  • Uspokajanie dziecka: Staraj się uspokoić dziecko, mówiąc łagodnym tonem i utrzymując kontakt wzrokowy. Twoje spokojne zachowanie może pomóc dziecku czuć się bezpieczniej.
 6. Obserwacja dziecka:
  • Monitorowanie objawów: Obserwuj dziecko pod kątem zmian w jego stanie, takich jak utrata przytomności, zmiany w oddychaniu, nasilające się bóle głowy czy wymioty.

Co zrobić po przybyciu pomocy medycznej

Po przybyciu służb ratunkowych:

 • Przekaż informacje: Przekaż ratownikom medycznym wszystkie informacje dotyczące urazu, w tym czas zdarzenia, okoliczności, objawy i podjęte działania.
 • Pozwól działać profesjonalistom: Umożliw służbom ratunkowym przejęcie opieki nad dzieckiem i postępuj zgodnie z ich wskazówkami.

Zapobieganie urazom głowy

Aby zminimalizować ryzyko urazów głowy u dzieci, stosuj następujące środki ostrożności:

 • Bezpieczeństwo w domu: Upewnij się, że meble i inne przedmioty nie stanowią zagrożenia upadku. Zabezpiecz ostre krawędzie i rogi.
 • Kaski ochronne: Dzieci powinny nosić kaski ochronne podczas jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce.
 • Bezpieczeństwo w samochodzie: Zawsze stosuj odpowiednie foteliki samochodowe i pasy bezpieczeństwa.

Znajomość technik postępowania w przypadku urazów głowy i ich regularne ćwiczenie mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i skuteczność udzielanej im pierwszej pomocy.

9. Postępowanie w przypadku zatrucia

Zatrucia mogą wystąpić w wyniku spożycia, wdychania lub kontaktu ze szkodliwymi substancjami. Dzieci są szczególnie narażone na zatrucia ze względu na swoją ciekawość i skłonność do wkładania różnych rzeczy do ust. Szybka i odpowiednia reakcja w przypadku zatrucia może uratować życie dziecka. Poniżej opisano kroki, które należy podjąć w takich sytuacjach.

Rozpoznanie objawów zatrucia

Objawy zatrucia mogą być różnorodne i zależą od rodzaju substancji, która spowodowała zatrucie. Typowe objawy to:

 • Nudności i wymioty: Często występujące po spożyciu toksycznej substancji.
 • Ból brzucha: Skurcze i ból w okolicy brzucha.
 • Biegunka: Często towarzyszy zatruciom pokarmowym.
 • Zaburzenia oddychania: Duszności, szybkie lub nieregularne oddychanie.
 • Zaburzenia świadomości: Zawroty głowy, dezorientacja, utrata przytomności.
 • Zmiany skórne: Wysypka, zaczerwienienie, pęcherze.
 • Dziwny zapach: Nieprzyjemny zapach z ust, często charakterystyczny dla niektórych substancji toksycznych.
 • Ślinotok: Nadmierna produkcja śliny.
 • Drgawki: Mogą wystąpić w przypadku poważnego zatrucia.

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

 1. Zachowanie spokoju i bezpieczeństwa:
  • Unikaj paniki: Zachowaj spokój, aby skutecznie działać.
  • Ochrona osobista: W przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi załóż rękawiczki i unikaj bezpośredniego kontaktu z toksyną.
 2. Identyfikacja substancji:
  • Sprawdź opakowanie: Jeśli to możliwe, zidentyfikuj substancję, którą dziecko mogło spożyć, wdychać lub dotknąć.
  • Przeczytaj etykietę: Zwróć uwagę na etykiety i ostrzeżenia na opakowaniach, aby lepiej zrozumieć, jak postępować.
 3. Wezwanie pomocy:
  • Numer alarmowy: Natychmiast zadzwoń na numer 112 lub 999 i podaj wszystkie istotne informacje dotyczące zatrucia.
  • Centrum Toksykologii: Skontaktuj się z najbliższym centrum toksykologicznym, aby uzyskać specjalistyczne porady.
 4. Nie wywołuj wymiotów:
  • Unikaj wywoływania wymiotów: Nie próbuj wywoływać wymiotów bez konsultacji z lekarzem lub centrum toksykologicznym, ponieważ może to pogorszyć sytuację, zwłaszcza w przypadku spożycia substancji żrących lub ropopochodnych.
 5. Podawanie węgla aktywowanego:
  • Węgiel aktywowany: Jeśli zatrucie jest spowodowane spożyciem substancji toksycznych, a lekarz lub centrum toksykologiczne zaleca podanie węgla aktywowanego, podaj go zgodnie z instrukcjami.
 6. Monitorowanie stanu dziecka:
  • Ocena objawów: Regularnie sprawdzaj stan dziecka, zwracając uwagę na zmiany w oddychaniu, świadomości i innych objawach.
  • Pozycja boczna: Jeśli dziecko jest nieprzytomne, ale oddycha, ułóż je w pozycji bocznej bezpiecznej, aby zapobiec zadławieniu wymiocinami.

Specyficzne rodzaje zatruć

Zatrucia pokarmowe:

 • Płyny: Podawaj małe ilości wody, aby zapobiec odwodnieniu.
 • Unikaj jedzenia: Nie podawaj dziecku jedzenia do czasu konsultacji z lekarzem.

Zatrucia substancjami chemicznymi:

 • Płukanie skóry: W przypadku kontaktu skóry z chemikaliami, natychmiast przemyj obszar dużą ilością wody przez co najmniej 15-20 minut.
 • Zdejmij skażoną odzież: Usuń wszelkie skażone ubrania, aby zapobiec dalszemu narażeniu na toksyny.

Zatrucia wziewne:

 • Świeże powietrze: Przenieś dziecko na świeże powietrze, aby zmniejszyć narażenie na toksyczne opary.
 • Resuscytacja: W razie potrzeby rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR).

Zapobieganie zatruciom

Aby zapobiegać zatruciom, stosuj następujące środki ostrożności:

 • Przechowywanie substancji chemicznych: Trzymaj substancje chemiczne, leki i inne toksyczne materiały poza zasięgiem dzieci, najlepiej w zamkniętych szafkach.
 • Etykiety: Zawsze czytaj etykiety i instrukcje na opakowaniach substancji chemicznych i leków.
 • Bezpieczeństwo w domu: Upewnij się, że produkty chemiczne i leki są przechowywane w oryginalnych opakowaniach z odpowiednimi etykietami.
 • Edukacja: Naucz dzieci o niebezpieczeństwach związanych z substancjami chemicznymi i lekami.

Znajomość technik postępowania w przypadku zatrucia i ich regularne ćwiczenie mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i skuteczność udzielanej im pierwszej pomocy.

10. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy dzieciom

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom wymaga nie tylko znajomości technik medycznych, ale także umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem, zarówno własnym, jak i dziecka. Dzieci często reagują na urazy i nagłe sytuacje emocjonalnie, co może wpływać na przebieg udzielania pomocy. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty psychologiczne, które należy wziąć pod uwagę.

Zachowanie spokoju i opanowania

 1. Twoje opanowanie: Dzieci bardzo dobrze odczytują emocje dorosłych. Zachowując spokój i opanowanie, dajesz dziecku poczucie bezpieczeństwa i kontrolujesz sytuację.
  • Głęboki oddech: Jeśli czujesz, że zaczynasz panikować, weź kilka głębokich oddechów, aby się uspokoić.
  • Pewność siebie: Mów i działaj pewnie. Nawet jeśli nie jesteś pewny swoich działań, staraj się nie pokazywać wahania.

Komunikacja z dzieckiem

 1. Używanie prostych słów: Używaj prostego i zrozumiałego języka, aby wyjaśnić dziecku, co się dzieje i co zamierzasz zrobić.
  • Uspokajanie: Mów spokojnym, łagodnym głosem. Używaj zwrotów typu „Wszystko będzie dobrze”, „Jestem tutaj, żeby ci pomóc”.
 2. Kontakt wzrokowy: Utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem, aby pokazać, że jesteś skupiony na nim i jego potrzebach.
  • Uśmiech: Jeśli to odpowiednie do sytuacji, uśmiech może pomóc złagodzić napięcie.

Zapewnienie komfortu

 1. Delikatność: Działaj delikatnie, unikając gwałtownych ruchów. Dotykaj dziecko w sposób, który nie wywołuje dodatkowego bólu.
  • Ciepło: Jeśli to możliwe, przykryj dziecko kocem lub kurtką, aby zapewnić mu ciepło i komfort.
 2. Odpowiednie ułożenie: Upewnij się, że dziecko znajduje się w pozycji, która jest dla niego wygodna i bezpieczna.
  • Wsparcie emocjonalne: Trzymaj dziecko za rękę, jeśli to możliwe, i bądź blisko, aby poczuło twoje wsparcie.

Udzielanie informacji

 1. Wyjaśnienie działań: Informuj dziecko o swoich działaniach przed ich podjęciem, np. „Teraz sprawdzę, czy nic cię nie boli” lub „Muszę teraz opatrzyć twoją ranę”.
  • Pytania i odpowiedzi: Jeśli dziecko jest w stanie, zadawaj pytania dotyczące jego samopoczucia i staraj się odpowiadać na jego pytania.

Radzenie sobie ze stresem

 1. Rozpraszanie uwagi: Jeśli to możliwe, spróbuj odwrócić uwagę dziecka od bólu i stresu, opowiadając mu historię, pytając o ulubione zabawki czy gry.
  • Śpiewanie: Śpiewanie kołysanek lub ulubionych piosenek dziecka może pomóc w jego uspokojeniu.

Po udzieleniu pierwszej pomocy

 1. Podtrzymanie kontaktu: Po udzieleniu pierwszej pomocy, pozostań z dzieckiem do czasu przyjazdu służb ratunkowych lub rodziców.
  • Rozmowa: Rozmawiaj z dzieckiem, staraj się je uspokoić i zapewnić, że jest w bezpiecznych rękach.
 2. Wsparcie dla rodziny: Gdy rodzice lub opiekunowie dotrą na miejsce, przekaż im wszystkie informacje o stanie dziecka i udzielonej pomocy.
  • Empatia: Bądź empatyczny i wspierający wobec rodziny, pomagając im zrozumieć sytuację.

Znaczenie przygotowania psychologicznego

 1. Szkolenie: Regularne uczestniczenie w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, które obejmują również aspekty psychologiczne, może zwiększyć pewność siebie i skuteczność działania.
  • Ćwiczenia praktyczne: Ćwiczenia praktyczne z innymi osobami mogą pomóc w przygotowaniu na rzeczywiste sytuacje awaryjne.

Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom wymaga umiejętności technicznych i psychologicznych. Zachowanie spokoju, odpowiednia komunikacja i wsparcie emocjonalne są kluczowe dla skutecznej pomocy i komfortu dziecka. Regularne ćwiczenia i edukacja w tym zakresie mogą znacznie poprawić gotowość do działania w nagłych przypadkach.