Upadek z wysokości: Pierwsza Pomoc

0
84
4/5 - (1 vote)

Spis Treści:

1. Ocena Sytuacji

Ocena sytuacji to kluczowy krok, który należy podjąć natychmiast po zauważeniu, że ktoś upadł z wysokości. Jest to etap, który determinuje dalsze działania ratownicze i ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ratownikowi, jak i poszkodowanemu.

Szybka Ocena Otoczenia

Pierwszym krokiem jest szybka, ale dokładna ocena otoczenia. Należy zwrócić uwagę na wszelkie potencjalne zagrożenia, które mogą występować w miejscu zdarzenia. Mogą to być na przykład:

 • Luźne przedmioty: Kamienie, narzędzia czy inne przedmioty, które mogą się przemieszczać i stanowić dodatkowe zagrożenie.
 • Niestabilne struktury: Uszkodzone drabiny, rusztowania czy inne konstrukcje, które mogą się zawalić.
 • Niewłaściwe warunki atmosferyczne: Deszcz, śnieg, wiatr mogące utrudniać akcję ratunkową.

Sprawdzenie Bezpieczeństwa Miejsca Zdarzenia

Zanim podejdziemy do poszkodowanego, musimy upewnić się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne. Obejmuje to:

 • Wyłączenie źródeł zasilania: Jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia elektryczne, należy je wyłączyć, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
 • Usunięcie zagrożeń: Jeśli to możliwe, należy usunąć wszelkie ruchome przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie.
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia: W miarę możliwości, należy oznaczyć teren, aby inni nie weszli w strefę niebezpieczną.

Ocenienie Wysokości Upadku

Wysokość, z której doszło do upadku, ma kluczowe znaczenie dla oceny potencjalnych obrażeń poszkodowanego. Upadki z większych wysokości zwiększają ryzyko poważnych obrażeń wewnętrznych, złamań kości, urazów głowy i kręgosłupa. Warto zapytać świadków zdarzenia o szczegóły lub samemu ocenić na podstawie otoczenia:

 • Odległość od podłoża: Oszacowanie wysokości, z której nastąpił upadek.
 • Rodzaj podłoża: Twarde powierzchnie, takie jak beton, asfalt, zwiększają ryzyko poważnych obrażeń w porównaniu do miękkiego podłoża, jak trawa czy piasek.

Działania Ratownicze

Po dokonaniu oceny sytuacji i upewnieniu się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne, możemy przejść do kolejnych kroków pierwszej pomocy. Pamiętajmy, że szybka i dokładna ocena sytuacji może znacząco zwiększyć szanse na skuteczne udzielenie pomocy i zmniejszenie ryzyka dla ratownika.

2. Wezwanie Pomocy

Wezwanie pomocy jest jednym z najważniejszych kroków w sytuacji, gdy ktoś uległ upadkowi z wysokości. Szybka reakcja i właściwe przekazanie informacji mogą znacząco wpłynąć na przebieg i skuteczność akcji ratunkowej.

Powiadomienie Służb Ratunkowych

Gdy tylko upewnimy się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne, należy natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi. W Polsce numer alarmowy to 112, który łączy nas z operatorem, który przekieruje naszą rozmowę do odpowiedniej służby: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub policji.

Jak rozmawiać z operatorem:

 • Pozostań spokojny: Panika może utrudnić skuteczne przekazanie informacji.
 • Podaj swoje imię i nazwisko: To ułatwi identyfikację osoby zgłaszającej.
 • Określ dokładną lokalizację: Podaj adres, punkty orientacyjne, szczegóły dotyczące miejsca zdarzenia.
 • Opis zdarzenia: Krótko opisz, co się stało – upadek z wysokości, liczba poszkodowanych.
 • Stan poszkodowanego: Opisz widoczne obrażenia, stan świadomości, czy poszkodowany oddycha.
 • Odpowiadaj na pytania: Słuchaj i odpowiadaj na pytania operatora, który będzie chciał uzyskać jak najwięcej informacji.

Podanie Dokładnych Informacji o Miejscu Zdarzenia

Precyzyjne określenie miejsca zdarzenia jest kluczowe dla szybkiego dotarcia służb ratunkowych. Oprócz adresu warto podać dodatkowe informacje:

 • Punkty orientacyjne: Nazwy budynków, sklepy, skrzyżowania.
 • Dojazd do miejsca zdarzenia: Informacje o najlepszym dojeździe, ewentualnych przeszkodach.
 • Numer telefonu: Podaj numer telefonu, z którego dzwonisz, aby służby mogły się z Tobą skontaktować w razie potrzeby.

Opisanie Stanu Poszkodowanego

Stan poszkodowanego jest kluczową informacją dla służb ratunkowych, które muszą ocenić, jakie środki podjąć i jakie wyposażenie zabrać na miejsce zdarzenia. Ważne informacje to:

 • Stan świadomości: Czy poszkodowany jest przytomny czy nieprzytomny.
 • Oddychanie: Czy poszkodowany oddycha, czy oddychanie jest regularne.
 • Widoczne obrażenia: Krwawienia, złamania, deformacje ciała, obrzęki.
 • Inne objawy: Ból, zawroty głowy, trudności w mówieniu, drgawki.

Kontynuacja Akcji Ratunkowej

Po wezwaniu pomocy nie kończy się nasza rola. Należy:

 • Kontynuować monitorowanie stanu poszkodowanego: Regularnie sprawdzać oddech, tętno, stan świadomości.
 • Utrzymywać kontakt z poszkodowanym: Jeśli jest przytomny, starać się utrzymywać go w stanie spokoju.
 • Przygotować się na przyjazd służb ratunkowych: Zapewnić łatwy dostęp do miejsca zdarzenia, przygotować się do przekazania szczegółowych informacji ratownikom.

Szybkie i skuteczne wezwanie pomocy może uratować życie poszkodowanego i jest jednym z najważniejszych elementów pierwszej pomocy przy upadku z wysokości.

3. Podejście do Poszkodowanego

Bezpieczne i odpowiednie podejście do poszkodowanego jest kluczowym elementem udzielania pierwszej pomocy. Należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie oraz o minimalizowaniu ryzyka dalszych obrażeń dla poszkodowanego.

Zbliżanie się do Poszkodowanego Ostrożnie

Kiedy miejsce zdarzenia jest bezpieczne i wezwanie pomocy zostało wykonane, można przystąpić do bezpośredniego udzielania pomocy poszkodowanemu. Należy to zrobić ostrożnie, zwracając uwagę na kilka ważnych aspektów:

 • Powolne zbliżanie się: Unikaj gwałtownych ruchów, które mogą przestraszyć poszkodowanego lub pogorszyć jego stan.
 • Obserwacja reakcji: Zwracaj uwagę na reakcje poszkodowanego podczas zbliżania się – czy reaguje na Twój głos lub ruchy.

Unikanie Poruszania Poszkodowanego

Jednym z najważniejszych zasad podczas udzielania pierwszej pomocy jest minimalizowanie ruchów poszkodowanego, szczególnie jeśli podejrzewamy urazy kręgosłupa. Nieprzemyślane przenoszenie lub poruszanie poszkodowanego może prowadzić do poważnych komplikacji. Dlatego:

 • Nie ruszaj poszkodowanego bez potrzeby: Poruszaj poszkodowanego tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, np. w sytuacji zagrożenia życia (pożar, zapadająca się konstrukcja).
 • Stabilizuj głowę i szyję: Jeśli podejrzewasz uraz kręgosłupa, staraj się stabilizować głowę i szyję poszkodowanego, używając rąk lub dostępnych materiałów, aby zapobiec dalszym ruchom.

Utrzymanie Kontaktów Werbalnych

Nawiązanie kontaktu werbalnego z poszkodowanym jest ważne dla oceny jego stanu oraz zapewnienia wsparcia psychicznego:

 • Przedstaw się: Powiedz poszkodowanemu, kim jesteś i że chcesz mu pomóc.
 • Utrzymuj spokojny ton głosu: Mów powoli i spokojnie, aby nie wywoływać dodatkowego stresu.
 • Zadawaj proste pytania: Pytania typu „Jak się czujesz?” lub „Czy wiesz, gdzie jesteś?” pomogą ocenić stan świadomości poszkodowanego.

Sprawdzenie Świadomości i Oddychania

Przed przystąpieniem do dalszych działań, należy sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny i czy oddycha:

 • Świadomość: Delikatnie potrząśnij poszkodowanego za ramię i zapytaj, czy Cię słyszy. Jeśli brak reakcji, krzyknij głośniej lub klasknij w dłonie obok uszu poszkodowanego.
 • Oddychanie: Zbliż swoje ucho do ust poszkodowanego, aby usłyszeć oddech, poczuć ruch powietrza na policzku i zobaczyć ruchy klatki piersiowej. Jeśli poszkodowany nie oddycha, przystąp do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Praktyczne Wskazówki

 • Zawsze miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy: Posiadanie podstawowych środków i narzędzi może znacząco ułatwić udzielenie pomocy.
 • Zachowaj ostrożność: Pamiętaj, że bezpieczeństwo ratownika jest równie ważne jak bezpieczeństwo poszkodowanego. Nie narażaj się na niepotrzebne ryzyko.
 • Konsultuj się z innymi obecnymi na miejscu: Współpraca z innymi świadkami zdarzenia może przyspieszyć i usprawnić akcję ratunkową.

Zachowanie spokoju i ostrożne podejście do poszkodowanego to podstawowe zasady, które pozwolą na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy w przypadku upadku z wysokości.

4. Sprawdzenie Świadomości

Sprawdzenie świadomości poszkodowanego to kluczowy krok w ocenie jego stanu po upadku z wysokości. Pozwala to na określenie, jak poważne mogą być obrażenia i jakie kroki należy podjąć w dalszej części udzielania pierwszej pomocy.

Próba Nawiązania Kontaktu Słownego

Pierwszym krokiem w sprawdzeniu świadomości jest próba nawiązania kontaktu słownego z poszkodowanym:

 • Zwróć się bezpośrednio do poszkodowanego: Użyj prostych pytań, takich jak „Czy mnie słyszysz?”, „Jak się nazywasz?”.
 • Zachowaj spokojny ton: Mów powoli i wyraźnie, aby nie wywołać dodatkowego stresu u poszkodowanego.

Delikatne Potrząśnięcie Ramieniem

Jeśli poszkodowany nie odpowiada na próby nawiązania kontaktu słownego, można delikatnie potrząsnąć jego ramieniem:

 • Upewnij się, że jest to bezpieczne: Zwróć uwagę na ewentualne obrażenia ramienia lub obojczyka.
 • Sprawdź reakcję: Zobacz, czy poszkodowany reaguje na dotyk – czy otwiera oczy, czy porusza głową lub kończynami.

Sprawdzenie Reakcji na Bodźce Zewnętrzne

Jeśli poszkodowany nadal nie reaguje, należy ocenić jego reakcję na silniejsze bodźce zewnętrzne:

 • Naciśnij na mostek: Użyj delikatnego, ale zdecydowanego nacisku na mostek poszkodowanego.
 • Obserwuj reakcję: Czy poszkodowany próbuje odsunąć Twoją rękę? Czy marszczy brwi lub wydaje dźwięki?

Ocena Stanu Świadomości

Stan świadomości poszkodowanego można ocenić według skali AVPU:

 • A (Alert): Poszkodowany jest przytomny, reaguje na bodźce zewnętrzne, odpowiada na pytania.
 • V (Verbal): Poszkodowany reaguje tylko na głos, otwiera oczy lub porusza się po usłyszeniu Twojego głosu.
 • P (Pain): Poszkodowany reaguje tylko na bodźce bólowe, takie jak nacisk na mostek.
 • U (Unresponsive): Poszkodowany nie reaguje na żadne bodźce – jest nieprzytomny.

Wskazówki dla Ratowników

 • Unikaj gwałtownych ruchów: Nawet jeśli poszkodowany nie reaguje, nie wykonuj gwałtownych ruchów, które mogłyby pogorszyć stan.
 • Nie krzycz i nie szarp: Krzyk lub szarpanie mogą wywołać dodatkowy stres i ból.
 • Monitoruj stan poszkodowanego: Regularnie sprawdzaj świadomość poszkodowanego aż do przyjazdu służb ratunkowych.

Podjęcie Dalszych Działań

Jeśli poszkodowany jest przytomny:

 • Zachowaj spokój: Staraj się utrzymać kontakt słowny, aby poszkodowany pozostał spokojny.
 • Monitoruj jego stan: Regularnie sprawdzaj stan świadomości i oddechu.

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny:

 • Sprawdź oddech i krążenie: Upewnij się, że poszkodowany oddycha i ma wyczuwalne tętno.
 • Rozpocznij resuscytację: Jeśli poszkodowany nie oddycha lub nie ma tętna, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO).

Sprawdzenie świadomości jest kluczowym etapem w ocenie stanu poszkodowanego i decyduje o dalszych krokach pierwszej pomocy. Precyzyjna ocena i odpowiednie działania mogą uratować życie poszkodowanego.

5. Ocena Oddechu i Krążenia

Ocena oddechu i krążenia to kluczowy krok w procesie udzielania pierwszej pomocy osobie, która upadła z wysokości. Szybkie i dokładne sprawdzenie tych funkcji życiowych pozwala na podjęcie właściwych działań ratunkowych.

Sprawdzenie, Czy Poszkodowany Oddycha

Aby sprawdzić, czy poszkodowany oddycha, wykonaj następujące kroki:

Metoda „Patrz, Słuchaj, Poczuj”

 1. Patrz: Obserwuj ruchy klatki piersiowej poszkodowanego przez 10 sekund. Zwróć uwagę na regularność i głębokość oddechów.
 2. Słuchaj: Zbliż swoje ucho do ust i nosa poszkodowanego. Słuchaj, czy słyszysz oddech.
 3. Poczuj: Użyj policzka, aby poczuć wydech powietrza na skórze.

Oznaki Prawidłowego Oddychania

 • Regularne, spokojne ruchy klatki piersiowej.
 • Wyczuwalne powietrze wydobywające się z ust lub nosa.
 • Brak wysiłku i trudności w oddychaniu.

Sprawdzenie Tętna

Jeśli poszkodowany nie oddycha, należy sprawdzić tętno, aby określić, czy konieczne jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Sprawdzenie Tętna na Szyi (Tętno na Tętnicy Szyjnej)

 1. Umieść dwa palce (wskazujący i środkowy) na tchawicy poszkodowanego.
 2. Przesuń palce w stronę bocznej części szyi, do zagłębienia między tchawicą a mięśniem szyjnym.
 3. Czuj przez 10 sekund: Sprawdź, czy wyczuwasz regularne tętno.

Wykonanie Oddechów Ratunkowych

Jeśli poszkodowany nie oddycha, ale ma tętno, należy wykonać oddechy ratunkowe:

 1. Odchyl głowę poszkodowanego do tyłu: Umieść jedną rękę na czole poszkodowanego, a drugą pod brodą. Delikatnie odchyl głowę do tyłu, aby udrożnić drogi oddechowe.
 2. Zaciskaj nos: Użyj palców ręki umieszczonej na czole, aby zacisnąć nos poszkodowanego.
 3. Zakryj usta poszkodowanego swoimi ustami: Upewnij się, że masz szczelne połączenie.
 4. Wykonaj dwa powolne oddechy: Wdmuchuj powietrze do ust poszkodowanego przez około 1 sekundę na każdy oddech. Obserwuj, czy klatka piersiowa unosi się z każdym wdmuchnięciem.

Wykonanie Masażu Serca

Jeśli poszkodowany nie oddycha i nie ma tętna, należy natychmiast przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO):

 1. Umieść dłonie na środku klatki piersiowej: Połóż jedną rękę na drugą, palce splecione.
 2. Uciśnij klatkę piersiową: Wykonuj 30 uciśnięć na głębokość około 5-6 cm, z częstotliwością 100-120 uciśnięć na minutę.
 3. Wykonaj dwa oddechy ratunkowe: Po 30 uciśnięciach, wykonaj dwa oddechy ratunkowe.
 4. Kontynuuj cykl: Kontynuuj cykl 30 uciśnięć i 2 oddechów do przyjazdu służb ratunkowych lub odzyskania oznak życia przez poszkodowanego.
Przeczytaj również:  Schemat ABCDE – ocena stanu poszkodowanego w pierwszej pomocy

Wskazówki dla Ratowników

 • Monitoruj stan poszkodowanego: Regularnie sprawdzaj oddech i tętno w trakcie udzielania pierwszej pomocy.
 • Nie przerywaj RKO: Kontynuuj resuscytację aż do przybycia wykwalifikowanej pomocy medycznej.
 • Unikaj zmęczenia: Jeśli to możliwe, zmieniaj się z innymi osobami udzielającymi pomocy, aby utrzymać skuteczność masażu serca.

Ocena oddechu i krążenia to kluczowe działania, które mogą uratować życie poszkodowanego. Szybka i właściwa reakcja jest niezbędna w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i braku oddechu.

6. Stabilizacja Kręgosłupa

W przypadku upadku z wysokości istnieje duże ryzyko urazu kręgosłupa. Dlatego niezwykle ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki w celu stabilizacji kręgosłupa, zanim przystąpimy do dalszych działań ratunkowych.

Unikanie Poruszania Kręgosłupa

Najważniejszą zasadą jest unikanie poruszania kręgosłupa poszkodowanego, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Należy:

 • Nie przenosić poszkodowanego: Unikać jakiegokolwiek przesuwania lub podnoszenia poszkodowanego, chyba że jest to absolutnie konieczne z powodu bezpośredniego zagrożenia życia (np. pożar, zawalenie się konstrukcji).
 • Unikać skręcania i zginania: Nie dopuścić do skręcania lub zginania kręgosłupa poszkodowanego.

Zastosowanie Kołnierza Ortopedycznego

Jeśli mamy dostęp do kołnierza ortopedycznego, należy go użyć w celu stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa:

 1. Otwórz kołnierz: Upewnij się, że kołnierz jest w pełni otwarty.
 2. Delikatnie unieś głowę poszkodowanego: Jeśli jest to bezpieczne, delikatnie unieś głowę poszkodowanego, unikając jakichkolwiek ruchów skrętnych.
 3. Załóż kołnierz: Umieść kołnierz wokół szyi poszkodowanego, dopasowując go tak, aby zapewniał stabilizację bez ucisku na krtań.
 4. Zamknij kołnierz: Upewnij się, że kołnierz jest dobrze zamocowany, ale nie zbyt ciasno.

Stabilizacja Kręgosłupa w Przypadku Braku Kołnierza

Jeśli nie mamy dostępu do kołnierza ortopedycznego, możemy zastosować inne metody stabilizacji:

 • Ręczne unieruchomienie głowy i szyi: Połóż ręce po obu stronach głowy poszkodowanego, trzymając ją w jednej linii z kręgosłupem.
 • Podparcie przy użyciu dostępnych materiałów: Użyj zwiniętych ręczników, koców lub innych miękkich materiałów, aby podtrzymać głowę i szyję poszkodowanego.

Monitorowanie Stanu Poszkodowanego

Podczas stabilizacji kręgosłupa ważne jest, aby regularnie monitorować stan poszkodowanego:

 • Sprawdzanie świadomości: Regularnie pytaj poszkodowanego o jego samopoczucie, aby upewnić się, że nie dochodzi do pogorszenia stanu.
 • Ocena oddechu i krążenia: Ciągle monitoruj oddech i tętno poszkodowanego, aby być przygotowanym na ewentualne zmiany w stanie zdrowia.

Wskazówki dla Ratowników

 • Zachowaj spokój: W każdej sytuacji, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko urazu kręgosłupa, kluczowe jest zachowanie spokoju i ostrożności.
 • Koordynacja działań: Jeśli na miejscu zdarzenia jest więcej osób udzielających pomocy, koordynuj działania, aby uniknąć niepotrzebnego poruszania poszkodowanego.
 • Edukacja i praktyka: Regularne szkolenia i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym stabilizacji kręgosłupa, mogą znacząco zwiększyć skuteczność działania w sytuacjach awaryjnych.

Stabilizacja kręgosłupa to kluczowy element pierwszej pomocy w przypadku upadku z wysokości. Prawidłowe unieruchomienie i ostrożność mogą zapobiec poważnym uszkodzeniom i poprawić szanse poszkodowanego na pełne wyzdrowienie.

7. Zajęcie się Obrażeniami

Po stabilizacji kręgosłupa kolejnym kluczowym krokiem jest zajęcie się widocznymi obrażeniami poszkodowanego. Szybka i skuteczna interwencja może znacznie zmniejszyć ryzyko powikłań i poprawić prognozy na wyzdrowienie.

Ocena Widocznych Urazów

Najpierw należy dokładnie ocenić widoczne urazy:

 • Skanowanie ciała: Dokładnie obejrzyj całe ciało poszkodowanego, zwracając uwagę na wszelkie deformacje, obrzęki, krwawienia, siniaki, otarcia.
 • Zgłaszane dolegliwości: Posłuchaj, co poszkodowany mówi o swoim stanie, bólu czy dyskomforcie w określonych miejscach.

Zatamowanie Krwawień

Jeśli poszkodowany krwawi, należy natychmiast podjąć działania w celu zatamowania krwawienia:

 • Bezpośredni ucisk: Nałóż czystą gazę lub jałową tkaninę na ranę i uciskaj, aby zatamować krwawienie.
 • Podniesienie kończyny: Jeśli to możliwe, podnieś krwawiącą kończynę powyżej poziomu serca, aby zmniejszyć przepływ krwi.
 • Użycie opaski uciskowej: Jeśli krwawienie jest bardzo silne i nie da się go zatamować uciskiem, zastosuj opaskę uciskową powyżej miejsca krwawienia.

Unieruchomienie Złamanych Kończyn

Złamania to częsty skutek upadków z wysokości. Aby zapobiec dalszym uszkodzeniom, należy unieruchomić złamane kończyny:

 • Improwizowane szyny: Użyj dostępnych materiałów (np. deski, zwiniętej gazety) do wykonania prowizorycznej szyny.
 • Stabilizacja: Przymocuj szynę do złamanej kończyny za pomocą bandaży lub pasków, upewniając się, że jest ona stabilna, ale nie zbyt ciasna.

Zajęcie się Urazami Głowy

Urazy głowy mogą być poważne i wymagają szczególnej uwagi:

 • Ochrona głowy: Jeśli poszkodowany jest przytomny, podtrzymuj jego głowę, aby zapobiec dalszym ruchom.
 • Objawy wstrząśnienia mózgu: Zwróć uwagę na objawy takie jak ból głowy, zawroty głowy, nudności, dezorientacja, utrata przytomności.

Zajęcie się Urazami Klatki Piersiowej i Brzucha

Urazy klatki piersiowej i brzucha mogą być trudne do zdiagnozowania, ale mogą stanowić poważne zagrożenie:

 • Oględziny i palpacja: Delikatnie obejrzyj i dotknij klatki piersiowej i brzucha, aby sprawdzić, czy nie ma bolesnych obrzęków, deformacji lub innych nieprawidłowości.
 • Obserwacja oddechu: Sprawdź, czy poszkodowany nie ma problemów z oddychaniem lub nie odczuwa bólu przy wdechu.

Pierwsza Pomoc przy Oparzeniach

Jeśli poszkodowany doznał oparzeń, należy podjąć odpowiednie działania:

 • Chłodzenie: Przepłukuj oparzone miejsce chłodną (nie zimną) wodą przez co najmniej 10-20 minut.
 • Zabezpieczenie rany: Nałóż czysty, jałowy opatrunek, aby chronić oparzone miejsce przed zakażeniem.

Wskazówki dla Ratowników

 • Zachowaj higienę: Zawsze używaj rękawiczek ochronnych, aby zapobiec zakażeniom.
 • Delikatność: Podchodź do poszkodowanego z delikatnością, aby nie pogorszyć jego stanu.
 • Współpraca z innymi: Jeśli jest więcej osób udzielających pomocy, podzielcie się zadaniami, aby działać sprawnie i skutecznie.

Podsumowanie Działań

 • Monitorowanie: Regularnie sprawdzaj stan poszkodowanego, w tym świadomość, oddech, tętno i objawy wstrząsu.
 • Komunikacja: Informuj poszkodowanego o podejmowanych działaniach, aby go uspokoić i zwiększyć jego poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcie się obrażeniami to kluczowy etap w udzielaniu pierwszej pomocy po upadku z wysokości. Szybkie i skuteczne działania mogą uratować życie poszkodowanego i poprawić jego szanse na pełne wyzdrowienie.

8. Monitorowanie Stanu Poszkodowanego

Monitorowanie stanu poszkodowanego po upadku z wysokości jest kluczowym elementem skutecznej pierwszej pomocy. Stała obserwacja pozwala na szybką reakcję w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia poszkodowanego i jest niezbędna aż do przyjazdu służb ratunkowych.

Ciągłe Sprawdzanie Oddechu

Regularne sprawdzanie oddechu poszkodowanego jest kluczowe, aby upewnić się, że drogi oddechowe są drożne i poszkodowany oddycha samodzielnie:

 • Patrz, słuchaj, poczuj: Stosuj metodę „patrz, słuchaj, poczuj”, aby regularnie oceniać oddech.
 • Co kilka minut: Powtarzaj sprawdzenie oddechu co kilka minut, szczególnie jeśli stan poszkodowanego wydaje się stabilny.

Ciągłe Sprawdzanie Tętna

Monitorowanie tętna pozwala na ocenę pracy serca i krążenia:

 • Sprawdzaj tętno na tętnicy szyjnej: Regularnie sprawdzaj tętno na tętnicy szyjnej, szczególnie jeśli poszkodowany jest nieprzytomny.
 • Monitorowanie zmian: Zwracaj uwagę na wszelkie zmiany w częstotliwości i sile tętna, co może wskazywać na pogorszenie się stanu poszkodowanego.

Ocena Świadomości

Ocena świadomości jest istotna, aby śledzić stan neurologiczny poszkodowanego:

 • Regularne pytania: Co kilka minut zadawaj poszkodowanemu proste pytania, aby ocenić jego stan świadomości.
 • Zmiany w zachowaniu: Zwracaj uwagę na wszelkie zmiany w zachowaniu, trudności w mówieniu, dezorientację czy brak reakcji.

Objawy Wstrząsu

Wstrząs jest stanem zagrażającym życiu, który może wystąpić po poważnym urazie. Objawy wstrząsu, na które należy zwrócić uwagę, to:

 • Bladość skóry: Skóra staje się zimna i blada.
 • Szybki, słaby puls: Tętno staje się szybkie, ale słabe.
 • Szybki, płytki oddech: Oddech staje się szybki i płytki.
 • Zimne poty: Poszkodowany może się obficie pocić.
 • Niepokój lub dezorientacja: Poszkodowany może być niespokojny lub zdezorientowany.

Działania w Przypadku Wstrząsu

Jeśli podejrzewasz wstrząs, natychmiast podejmij działania:

 • Pozycja przeciwwstrząsowa: Jeśli nie ma podejrzeń o urazie kręgosłupa, unieś nogi poszkodowanego na wysokość około 30 cm, aby poprawić krążenie.
 • Ogrzanie poszkodowanego: Przykryj poszkodowanego kocem lub kurtką, aby zapobiec wychłodzeniu.
 • Utrzymanie świadomości: Staraj się utrzymywać poszkodowanego w stanie świadomości, mówiąc do niego i zapewniając wsparcie psychiczne.

Przygotowanie na Możliwość Nagłego Pogorszenia Stanu

Bądź gotowy na ewentualne nagłe pogorszenie stanu poszkodowanego:

 • Stała obserwacja: Nigdy nie pozostawiaj poszkodowanego bez nadzoru.
 • Szybka reakcja: Bądź przygotowany do podjęcia natychmiastowych działań, takich jak rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jeśli poszkodowany przestanie oddychać lub straci tętno.
 • Utrzymywanie kontaktu z ratownikami: Informuj ratowników o wszelkich zmianach w stanie poszkodowanego, aby mogli odpowiednio przygotować się na przyjazd na miejsce zdarzenia.

Wskazówki dla Ratowników

 • Zachowaj czujność: Nawet jeśli stan poszkodowanego wydaje się stabilny, bądź czujny na wszelkie objawy pogorszenia.
 • Notuj zmiany: Jeśli to możliwe, zapisuj zmiany w stanie poszkodowanego, co może być pomocne dla ratowników medycznych.
 • Przygotowanie sprzętu: Miej pod ręką podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, taki jak bandaże, koce termiczne i rękawiczki jednorazowe.

Monitorowanie stanu poszkodowanego jest niezbędnym elementem udzielania pierwszej pomocy po upadku z wysokości. Regularna ocena oddechu, tętna i świadomości oraz szybka reakcja na objawy wstrząsu mogą uratować życie poszkodowanego.

9. Przygotowanie na Przyjazd Służb Ratunkowych

Skuteczne przygotowanie na przyjazd służb ratunkowych jest kluczowe, aby zapewnić sprawną i bezpieczną akcję ratunkową. Należy zapewnić ratownikom dostęp do poszkodowanego oraz przekazać im wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu poszkodowanego i podjętych działań.

Informowanie Służb Ratunkowych o Zmianach w Stanie Poszkodowanego

Podczas oczekiwania na przyjazd służb ratunkowych należy regularnie informować operatora numeru alarmowego o wszelkich zmianach w stanie poszkodowanego:

 • Stan świadomości: Czy poszkodowany pozostaje przytomny? Czy odpowiada na pytania?
 • Oddech i krążenie: Czy poszkodowany oddycha samodzielnie? Czy tętno jest regularne?
 • Widoczne obrażenia: Jakie obrażenia zostały zidentyfikowane i jakie kroki podjęto, aby je opatrzyć?
 • Nowe symptomy: Pojawienie się nowych objawów, takich jak ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, drgawki itp.

Zapewnienie Dostępu do Miejsca Zdarzenia

Aby ratownicy mogli szybko i sprawnie dotrzeć do poszkodowanego, należy:

 • Oznaczyć miejsce zdarzenia: Jeśli to możliwe, użyj taśmy, stożków drogowych lub innych widocznych przedmiotów, aby oznaczyć miejsce zdarzenia.
 • Usunąć przeszkody: Upewnij się, że droga do poszkodowanego jest wolna od przeszkód, które mogą utrudnić dostęp ratownikom.
 • Kierowanie ruchem: Jeśli na miejscu zdarzenia są inne osoby, poproś je o pomoc w kierowaniu ruchem i zapewnieniu miejsca dla służb ratunkowych.

Przekazanie Informacji Ratownikom

Kiedy ratownicy dotrą na miejsce, należy przekazać im wszystkie istotne informacje:

 • Opis zdarzenia: Krótko opisz, co się stało – upadek z wysokości, wysokość upadku, czas, który upłynął od momentu zdarzenia.
 • Stan poszkodowanego: Przekaż aktualny stan poszkodowanego, w tym świadomość, oddech, tętno oraz widoczne obrażenia.
 • Podjęte działania: Opisz, jakie działania zostały podjęte przed przybyciem ratowników (np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tamowanie krwawienia, unieruchomienie kończyn).
 • Dane poszkodowanego: Jeśli posiadasz takie informacje, podaj dane osobowe poszkodowanego, w tym wiek, znane choroby przewlekłe, alergie.

Przygotowanie Miejsca do Transportu

Aby ratownicy mogli bezpiecznie przetransportować poszkodowanego, należy:

 • Przygotować ścieżkę transportową: Upewnij się, że droga do ambulansu jest wolna od przeszkód i bezpieczna.
 • Zapewnić odpowiednie oświetlenie: Jeśli zdarzenie miało miejsce po zmroku, zadbaj o dobre oświetlenie miejsca zdarzenia i ścieżki transportowej.
 • Wsparcie ratowników: Jeśli ratownicy potrzebują dodatkowej pomocy w przeniesieniu poszkodowanego, bądź gotowy do udzielenia wsparcia.

Współpraca z Ratownikami

Współpraca z ratownikami jest kluczowa dla skutecznej akcji ratunkowej:

 • Słuchaj i wykonuj polecenia: Postępuj zgodnie z instrukcjami ratowników, którzy będą kierować akcją ratunkową.
 • Zachowaj spokój: Utrzymuj spokój i klarowność umysłu, aby skutecznie komunikować się z ratownikami i udzielać niezbędnych informacji.
 • Wsparcie emocjonalne: Jeśli na miejscu zdarzenia są inne osoby, staraj się je uspokoić i udzielić wsparcia emocjonalnego.

Przekazanie wszelkich zebranych informacji

 • Dokumentacja działań: Jeśli prowadziłeś notatki dotyczące stanu poszkodowanego i podjętych działań, przekaż je ratownikom.
 • Kontakt z rodziną: Jeśli to możliwe, poinformuj rodzinę poszkodowanego o zdarzeniu i stanie zdrowia.

Dalsze działania

Po przekazaniu poszkodowanego ratownikom medycznym, pamiętaj o:

 • Podjęciu środków higienicznych: Po kontakcie z poszkodowanym, upewnij się, że odpowiednio umyłeś ręce i zdezynfekowałeś używany sprzęt.
 • Zgłoszeniu zdarzenia odpowiednim służbom: Jeśli jest to wymagane, zgłoś zdarzenie odpowiednim służbom lub pracodawcy, zwłaszcza jeśli miało miejsce w miejscu pracy.

Przygotowanie na przyjazd służb ratunkowych i współpraca z nimi to kluczowe elementy skutecznej pomocy. Szybkie i precyzyjne przekazanie informacji oraz zapewnienie dostępu do miejsca zdarzenia mogą znacząco zwiększyć szanse poszkodowanego na pełne wyzdrowienie.

10. Wsparcie Emocjonalne

Wsparcie emocjonalne jest niezwykle ważnym aspektem udzielania pierwszej pomocy, szczególnie w sytuacjach stresujących, takich jak upadek z wysokości. Pomoc psychiczna może znacząco wpłynąć na stan poszkodowanego i innych osób obecnych na miejscu zdarzenia, pomagając im poradzić sobie z szokiem i stresem.

Utrzymywanie Kontaktu Werbalnego z Poszkodowanym

Nawiązanie i utrzymanie kontaktu werbalnego z poszkodowanym jest kluczowe:

 • Przedstaw się: Powiedz poszkodowanemu swoje imię i wyjaśnij, że jesteś tam, aby mu pomóc.
 • Zapewnij wsparcie: Używaj prostych, uspokajających słów, aby zapewnić poszkodowanego, że pomoc jest w drodze i że jest w dobrych rękach.
 • Zadawaj proste pytania: Pytaj poszkodowanego o imię, wiek, miejsce zdarzenia – pomaga to nie tylko w ocenie świadomości, ale również odwraca uwagę od bólu i strachu.

Uspokajanie i Dodawanie Otuchy

Podtrzymywanie na duchu i dodawanie otuchy poszkodowanemu ma kluczowe znaczenie:

 • Zachowaj spokój: Twoje własne spokojne zachowanie pomoże uspokoić poszkodowanego.
 • Utrzymuj kontakt wzrokowy: Patrz w oczy poszkodowanemu, aby pokazać, że jesteś zaangażowany i troskliwy.
 • Bądź obecny: Pozostań blisko poszkodowanego, trzymając go za rękę lub dotykając ramienia, jeśli to możliwe i nie powoduje dodatkowego bólu.

Zajęcie się Innymi Osobami na Miejscu Zdarzenia

Osoby, które były świadkami upadku, mogą również potrzebować wsparcia emocjonalnego:

 • Rozmowa z bliskimi poszkodowanego: Wyjaśnij im sytuację i poinformuj o podjętych działaniach. Zapewnij, że poszkodowany otrzymuje niezbędną pomoc.
 • Wsparcie dla świadków: Porozmawiaj z innymi świadkami zdarzenia, aby pomóc im poradzić sobie ze stresem i szokiem. Zachęć ich do siedzenia lub odpoczynku, jeśli wyglądają na zdenerwowanych lub zdezorientowanych.

Radzenie Sobie z Własnymi Emocjami

Udzielanie pierwszej pomocy w stresujących sytuacjach może być również emocjonalnie obciążające dla ratownika:

 • Pozwól sobie na przerwę: Po udzieleniu pomocy i przekazaniu poszkodowanego służbom ratunkowym, pozwól sobie na chwilę przerwy, aby się uspokoić.
 • Rozmowa z innymi: Podziel się swoimi doświadczeniami i emocjami z innymi osobami, które były obecne na miejscu zdarzenia, lub z bliskimi.
 • Profesjonalne wsparcie: Jeśli czujesz, że sytuacja była dla Ciebie zbyt trudna, nie wahaj się skorzystać z pomocy psychologicznej.

Wskazówki dla Ratowników

 • Empatia i zrozumienie: Pamiętaj, że każdy reaguje na stres inaczej. Bądź empatyczny i zrozumiały wobec reakcji emocjonalnych poszkodowanego i świadków.
 • Unikaj obwiniania: Nie oskarżaj nikogo o to, co się stało. Skup się na pozytywnych aspektach – na tym, co udało się zrobić, aby pomóc.
 • Profesjonalne podejście: Zachowaj profesjonalizm, nawet jeśli sam czujesz stres. Twoje opanowanie pomoże poszkodowanemu i innym obecnym na miejscu zdarzenia.

Podtrzymywanie Morale

Podtrzymywanie morale poszkodowanego i innych obecnych osób jest kluczowe dla skutecznej pomocy:

 • Pochwały i wsparcie: Chwal poszkodowanego za jego siłę i wytrzymałość. Zachęcaj do współpracy i informuj o kolejnych krokach pomocy.
 • Wsparcie zespołu: Jeśli pracujesz z innymi ratownikami, wspierajcie się nawzajem i komunikujcie otwarcie, aby utrzymać pozytywne morale w zespole.

Wsparcie emocjonalne jest integralną częścią udzielania pierwszej pomocy. Pomaga nie tylko poszkodowanemu, ale również innym obecnym na miejscu zdarzenia poradzić sobie ze stresem i trudnościami. Empatia, spokój i profesjonalizm są kluczowe dla skutecznego wsparcia emocjonalnego w sytuacjach kryzysowych.