Mity dotyczące pierwszej pomocy

0
182
4/5 - (1 vote)

Spis Treści:

Popularność mitów o pierwszej pomocy

Mity dotyczące pierwszej pomocy są zaskakująco powszechne, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i dla udzielającego pomocy. Skąd jednak bierze się popularność tych błędnych przekonań?

Dlaczego mity są tak powszechne?

Jednym z głównych powodów jest przekazywanie informacji z ust do ust. W sytuacjach awaryjnych ludzie często opierają się na wiedzy zdobytej od znajomych, rodziny czy przypadkowych świadków. Takie informacje, choć przekazywane z dobrą intencją, mogą być niekompletne lub całkowicie błędne.

Media, w tym filmy i seriale telewizyjne, również odgrywają znaczącą rolę w utrwalaniu mitów. Wiele scen związanych z pierwszą pomocą jest dramatyzowanych dla efektu, co może prowadzić do zniekształcenia rzeczywistości. Przykładem może być scenariusz, w którym bohater wpycha coś w usta osoby z atakiem epileptycznym, aby zapobiec przygryzieniu języka. W rzeczywistości jest to niebezpieczne i niezalecane.

Skąd się biorą błędne przekonania?

Brak dostępu do rzetelnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy jest kolejnym powodem szerzenia się mitów. Wiele osób nigdy nie przeszło formalnego kursu pierwszej pomocy, polegając jedynie na intuicji lub zasłyszanych informacjach. Szkolenia te, choć coraz bardziej dostępne, wciąż nie są standardem w wielu miejscach pracy czy szkołach.

Dodatkowo, naturalny strach przed popełnieniem błędu w sytuacjach kryzysowych sprawia, że ludzie często decydują się na działania, które wydają im się logiczne, mimo że mogą być szkodliwe. W takich momentach kluczowe jest posiadanie wiedzy popartej dowodami, a nie poleganie na mitach.

Rzetelne źródła informacji

Aby zapobiec szerzeniu się mitów, ważne jest korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. Organizacje takie jak Czerwony Krzyż, WHO czy lokalne instytucje zdrowia regularnie publikują aktualne wytyczne dotyczące pierwszej pomocy. Udział w kursach i szkoleniach prowadzonych przez certyfikowane organizacje również pomaga w zdobyciu i utrwaleniu właściwych umiejętności.

Zrozumienie, dlaczego mity dotyczące pierwszej pomocy są tak powszechne, to pierwszy krok w ich zwalczaniu. Dzięki edukacji, dostępowi do rzetelnych źródeł informacji i regularnym szkoleniom, można zwiększyć świadomość społeczną i poprawić skuteczność udzielanej pomocy.

Mit 1 – Osoba nieprzytomna zawsze potrzebuje wody

W sytuacji, gdy ktoś nagle traci przytomność, naturalnym odruchem wielu osób jest próba podania wody, aby pomóc poszkodowanemu się ocucić. Jest to jeden z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących pierwszej pomocy. W rzeczywistości jednak może to przynieść więcej szkody niż pożytku.

Opis mitu

Mit głosi, że podanie wody osobie nieprzytomnej pomoże jej odzyskać świadomość i poprawić stan zdrowia. Wynika to z powszechnego przekonania, że woda ma właściwości odświeżające i pobudzające. Ludzie sądzą, że picie wody może obudzić osobę, która zasłabła, szczególnie w gorące dni, kiedy organizm może być odwodniony.

Rzeczywistość: Dlaczego nie należy podawać wody osobie nieprzytomnej

Podanie wody osobie nieprzytomnej jest niebezpieczne z kilku powodów:

 1. Ryzyko zadławienia: Osoba nieprzytomna nie jest w stanie kontrolować swoich odruchów połykania. Woda może dostać się do dróg oddechowych, prowadząc do zadławienia i poważnych komplikacji.
 2. Pogorszenie stanu zdrowia: Woda w drogach oddechowych może wywołać infekcję lub zapalenie płuc. To dodatkowe zagrożenie dla zdrowia osoby nieprzytomnej.
 3. Brak rzeczywistej korzyści: Podanie wody nie rozwiązuje problemu, który spowodował utratę przytomności. Przyczyna może być poważniejsza i wymagać specjalistycznej interwencji medycznej.

Bezpieczne postępowanie

Zamiast próbować podać wodę, należy podjąć następujące kroki:

 1. Sprawdź oddech i tętno: Upewnij się, czy osoba oddycha i czy ma wyczuwalne tętno. Jeśli nie, natychmiast rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR) i wezwij pomoc medyczną.
 2. Ułóż osobę w pozycji bocznej ustalonej: Ta pozycja pomoże utrzymać drożność dróg oddechowych i zapobiegnie zadławieniu się własnymi płynami ustrojowymi (np. śliną czy wymiocinami).
 3. Wezwij pomoc: Zadzwoń na numer alarmowy i jak najszybciej powiadom służby ratunkowe o sytuacji. Opisz dokładnie, co się stało, i jakie działania zostały już podjęte.
 4. Monitoruj stan osoby poszkodowanej: Regularnie sprawdzaj oddech i tętno do czasu przybycia pomocy. Staraj się utrzymać spokojną atmosferę, co może pomóc w stabilizacji stanu poszkodowanego.

Mit dotyczący podawania wody osobie nieprzytomnej jest niebezpiecznym i powszechnym błędem. Zrozumienie ryzyka związanego z tym postępowaniem oraz znajomość właściwych metod udzielania pierwszej pomocy mogą uratować życie i zapobiec dalszym komplikacjom zdrowotnym. W sytuacjach awaryjnych zawsze warto kierować się sprawdzonymi i bezpiecznymi procedurami pierwszej pomocy.

Mit 2 – Trzeba usunąć ciała obce z ran

Kiedy ktoś ulega wypadkowi i dochodzi do penetracji ciała przez obce przedmioty, naturalnym odruchem wielu ludzi jest chęć usunięcia ciała obcego. To jeden z najbardziej niebezpiecznych mitów związanych z pierwszą pomocą.

Opis mitu

Mit ten zakłada, że usunięcie obcego przedmiotu z rany jest konieczne, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu tkanek i ułatwić gojenie. Wielu ludzi myśli, że obecność takiego przedmiotu w ciele jest szkodliwa i natychmiastowe jego usunięcie poprawi stan poszkodowanego.

Rzeczywistość: Konsekwencje usuwania ciał obcych

W rzeczywistości usunięcie ciała obcego z rany bez odpowiedniego przygotowania i opieki medycznej może prowadzić do poważnych komplikacji:

 1. Zwiększone krwawienie: Ciało obce może działać jak „korek”, zapobiegając obfitemu krwawieniu. Usunięcie go może spowodować masywny krwotok, który trudno jest kontrolować w warunkach polowych.
 2. Uszkodzenie naczyń krwionośnych i tkanek: Nieumiejętne usuwanie ciała obcego może dodatkowo uszkodzić naczynia krwionośne, mięśnie, nerwy i inne tkanki, prowadząc do poważniejszych urazów.
 3. Zwiększone ryzyko infekcji: Nieodpowiednie usunięcie obcego przedmiotu może wprowadzić do rany bakterie, co zwiększa ryzyko infekcji.

Prawidłowe działania przy ranach

Zamiast usuwania ciała obcego, należy podjąć następujące kroki:

 1. Zabezpiecz obszar wokół ciała obcego: Jeśli to możliwe, unieruchom przedmiot, aby zapobiec jego dalszemu ruchowi, który może spowodować dodatkowe uszkodzenia. Można to zrobić, np. za pomocą bandaży lub opatrunków.
 2. Stabilizuj przedmiot: Użyj bandaży lub innych materiałów, aby ustabilizować przedmiot w miejscu. Unikaj jakiegokolwiek ruchu przedmiotu, który mógłby pogorszyć sytuację.
 3. Wezwij pomoc medyczną: Natychmiast skontaktuj się ze służbami ratunkowymi. Poinformuj ich o sytuacji i opisz stan poszkodowanego, w tym rodzaj i lokalizację ciała obcego.
 4. Monitoruj stan poszkodowanego: Regularnie sprawdzaj stan poszkodowanego, szczególnie czy jest przytomny, czy oddycha, i czy nie ma innych objawów pogorszenia stanu zdrowia.

Usuwanie ciał obcych z ran bez odpowiedniego przygotowania i opieki medycznej może prowadzić do poważnych komplikacji, w tym masywnego krwawienia, dalszych uszkodzeń tkanek i zwiększonego ryzyka infekcji. Zamiast tego, należy skupić się na zabezpieczeniu rany i jak najszybszym uzyskaniu profesjonalnej pomocy medycznej. Poprawne postępowanie w takich sytuacjach może uratować życie i zapobiec dalszym urazom.

Mit 3 – Podczas ataku epileptycznego trzeba włożyć coś do ust

Jednym z najbardziej powszechnych i niebezpiecznych mitów dotyczących pierwszej pomocy jest przekonanie, że podczas ataku epileptycznego należy włożyć coś do ust osoby poszkodowanej, aby zapobiec przygryzieniu języka. W rzeczywistości jest to nie tylko nieskuteczne, ale również może być bardzo szkodliwe.

Opis mitu

Mit ten opiera się na przekonaniu, że osoba doświadczająca ataku epileptycznego może przygryźć lub nawet połknąć swój język, co może prowadzić do uduszenia. W związku z tym, wielu ludzi uważa, że włożenie przedmiotu, takiego jak łyżka czy kawałek tkaniny, do ust osoby podczas ataku, może zapobiec tym potencjalnie niebezpiecznym skutkom.

Rzeczywistość: Ryzyko związane z wkładaniem przedmiotów do ust

W rzeczywistości, wkładanie czegokolwiek do ust osoby podczas ataku epileptycznego może prowadzić do poważnych obrażeń i komplikacji:

 1. Uszkodzenie zębów i jamy ustnej: Włożenie twardego przedmiotu, takiego jak łyżka, może spowodować złamania zębów lub uszkodzenia dziąseł i jamy ustnej. Nawet miękkie przedmioty mogą prowadzić do obrażeń.
 2. Zadławienie: Przedmioty umieszczone w ustach mogą przesunąć się i spowodować zadławienie. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy osoba ma ograniczoną kontrolę nad swoimi ruchami.
 3. Dodatkowy stres i uraz: Próba umieszczenia czegokolwiek w ustach osoby podczas ataku może wywołać dodatkowy stres i potencjalnie zaszkodzić zarówno osobie poszkodowanej, jak i udzielającemu pomocy.

Jak naprawdę pomóc osobie z atakiem epileptycznym

Zamiast próbować włożyć coś do ust osoby doświadczającej ataku, należy skupić się na zapewnieniu jej bezpieczeństwa i komfortu:

 1. Zachowaj spokój: Panika tylko pogarsza sytuację. Staraj się zachować spokój i uspokój osoby wokół.
 2. Zabezpiecz otoczenie: Upewnij się, że osoba jest w bezpiecznym miejscu, wolnym od twardych, ostrych przedmiotów, które mogą spowodować obrażenia. Delikatnie przesuń ją, jeśli to konieczne.
 3. Podłóż coś miękkiego pod głowę: Aby chronić głowę przed urazami, podłóż coś miękkiego, np. kurtkę lub poduszkę, pod głowę osoby.
 4. Nie ograniczaj ruchów: Nie próbuj powstrzymywać ruchów osoby podczas ataku. Pozwól, aby atak przebiegał naturalnie, jednocześnie dbając o jej bezpieczeństwo.
 5. Odwróć na bok po zakończeniu ataku: Po zakończeniu ataku, jeśli osoba jest nieprzytomna, ułóż ją w pozycji bocznej ustalonej, aby utrzymać drożność dróg oddechowych i zapobiec zadławieniu.
 6. Monitoruj czas trwania ataku: Jeśli atak trwa dłużej niż 5 minut lub jeśli osoba doświadcza kolejnych ataków bez odzyskania przytomności, natychmiast wezwij pomoc medyczną.

Wkładanie przedmiotów do ust osoby podczas ataku epileptycznego jest nie tylko nieskuteczne, ale może również prowadzić do poważnych obrażeń. Prawidłowe postępowanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu osoby doświadczającej ataku oraz monitorowaniu jej stanu. Dzięki edukacji i świadomości można znacząco poprawić jakość udzielanej pomocy i zapobiec niepotrzebnym urazom.

Mit 4 – Odchylanie głowy do tyłu podczas krwotoku z nosa

Krwotoki z nosa są stosunkowo powszechnym problemem, szczególnie w suchych lub zimnych klimatach. Wielu ludzi w takich sytuacjach odchyla głowę do tyłu, wierząc, że pomoże to powstrzymać krwawienie. Ten mit, choć popularny, jest niebezpieczny i może prowadzić do poważnych komplikacji.

Opis mitu

Mit ten sugeruje, że odchylanie głowy do tyłu podczas krwotoku z nosa sprawia, że krew przestaje wypływać z nosa, co wydaje się logiczne. Ludzie wierzą, że w ten sposób mogą szybciej powstrzymać krwawienie i uniknąć zabrudzenia odzieży krwią.

Rzeczywistość: Prawidłowe postępowanie przy krwotoku z nosa

W rzeczywistości odchylanie głowy do tyłu jest niewłaściwą i potencjalnie niebezpieczną praktyką. Oto kilka powodów, dlaczego nie należy tego robić:

 1. Ryzyko zadławienia: Odchylanie głowy do tyłu sprawia, że krew spływa do gardła, co może prowadzić do zadławienia lub wdychania krwi do płuc. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.
 2. Połknięcie krwi: Krew, która dostaje się do przełyku, może być połknięta, co może wywołać nudności, wymioty lub inne problemy żołądkowe.
 3. Maskowanie objawów: Odchylanie głowy do tyłu może sprawić, że osoba nie zauważy, jak intensywny jest krwotok. Może to prowadzić do opóźnienia w szukaniu profesjonalnej pomocy, jeśli krwotok jest poważniejszy niż się wydaje.

Prawidłowe postępowanie przy krwotoku z nosa

Aby skutecznie i bezpiecznie zatrzymać krwawienie z nosa, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Pochyl głowę do przodu: Usiądź lub stań w pozycji pionowej i delikatnie pochyl głowę do przodu. To pozwoli krwi swobodnie wypływać z nosa, zamiast spływać do gardła.
 2. Uciskaj nozdrza: Użyj kciuka i palca wskazującego, aby delikatnie ucisnąć miękką część nosa, tuż poniżej kości nosowej. Trzymaj ucisk przez co najmniej 10-15 minut bez przerwy. To pomoże zatrzymać krwawienie.
 3. Oddychaj przez usta: Oddychaj spokojnie przez usta, podczas gdy uciskasz nozdrza. Staraj się być spokojnym i unikać kaszlu lub połykania.
 4. Unikaj wysiłku: Po zatrzymaniu krwawienia unikaj gwałtownych ruchów, dmuchania nosa, pochylania się i wysiłku fizycznego przez kilka godzin. To pomoże zapobiec nawrotom krwawienia.

Kiedy szukać pomocy medycznej?

W niektórych przypadkach krwotok z nosa może wymagać interwencji medycznej. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli:

 • Krwotok trwa dłużej niż 20 minut mimo ucisku.
 • Krwotok występuje często bez wyraźnej przyczyny.
 • Krwotok jest bardzo obfity lub towarzyszą mu inne objawy, takie jak zawroty głowy, osłabienie lub trudności w oddychaniu.
 • Krwotok występuje po urazie głowy lub nosa.
Przeczytaj również:  Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

Odchylanie głowy do tyłu podczas krwotoku z nosa jest powszechnym, ale niebezpiecznym mitem. Prawidłowe postępowanie polega na pochyleniu głowy do przodu, uciskaniu nozdrzy i unikaniu wysiłku po zatrzymaniu krwawienia. Dzięki odpowiednim działaniom można skutecznie i bezpiecznie zarządzać krwotokami z nosa oraz zapobiegać poważnym komplikacjom.

Mit 5 – Polewanie oparzeń zimną wodą przez dłuższy czas

Oparzenia to jedne z najczęstszych urazów, z jakimi możemy się spotkać w codziennym życiu. W sytuacji, gdy dojdzie do oparzenia, naturalnym odruchem wielu osób jest polewanie uszkodzonej skóry zimną wodą przez dłuższy czas. Choć wydaje się to być skutecznym sposobem na schłodzenie skóry i złagodzenie bólu, jest to jeden z mitów, który może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Opis mitu

Mit ten zakłada, że polewanie oparzeń zimną wodą przez długi czas pomoże złagodzić ból i przyspieszyć proces gojenia. W rzeczywistości, choć krótki kontakt z zimną wodą może przynieść ulgę, długotrwałe stosowanie tej metody może prowadzić do poważniejszych problemów.

Rzeczywistość: Skutki długotrwałego polewania zimną wodą

Oparzenia powinny być traktowane z dużą ostrożnością, a polewanie zimną wodą przez długi czas może być szkodliwe z kilku powodów:

 1. Hipotermia: Długotrwałe narażenie na zimną wodę może obniżyć temperaturę ciała, szczególnie u dzieci i osób starszych. Może to prowadzić do hipotermii, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku dużych oparzeń.
 2. Uszkodzenie tkanek: Zbyt długi kontakt z zimną wodą może prowadzić do dalszych uszkodzeń skóry i tkanek. Zimna woda może również powodować skurcz naczyń krwionośnych, co utrudnia krążenie krwi i opóźnia proces gojenia.
 3. Zwiększenie bólu: Choć początkowo zimna woda przynosi ulgę, po pewnym czasie może spowodować zwiększenie bólu i dyskomfortu związanego z oparzeniem.

Odpowiednie leczenie oparzeń

Prawidłowe postępowanie przy oparzeniach polega na zastosowaniu kilku prostych, ale skutecznych kroków:

 1. Schładzanie oparzenia: Natychmiast po oparzeniu, przepłucz uszkodzoną skórę chłodną (nie zimną) wodą przez 10-20 minut. Użycie letniej wody jest wystarczające, aby schłodzić skórę i złagodzić ból. Unikaj stosowania lodu, ponieważ może on uszkodzić tkanki.
 2. Zdejmij biżuterię i luźne ubrania: Jeśli oparzenie znajduje się w okolicy, gdzie nosisz biżuterię lub luźne ubrania, zdejmij je ostrożnie, zanim skóra zacznie puchnąć. Nie próbuj jednak usuwać ubrań, które przylgnęły do oparzonej skóry.
 3. Zabezpiecz ranę: Przykryj oparzenie czystą, suchą i nieprzywierającą opatrunkiem lub jałową gazą. Nie używaj masła, olejków ani żadnych innych domowych środków na oparzenia, ponieważ mogą one pogorszyć stan rany.
 4. Unikaj pęcherzy: Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie przekłuwaj ich. Pęcherze pełnią funkcję ochronną i zapobiegają infekcjom.
 5. Wezwij pomoc medyczną: W przypadku dużych oparzeń, oparzeń twarzy, rąk, stóp, pachwin, pośladków lub stawów, a także oparzeń trzeciego stopnia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pomoc medyczną.

Polewanie oparzeń zimną wodą przez dłuższy czas to niebezpieczny mit, który może prowadzić do hipotermii, uszkodzenia tkanek i zwiększenia bólu. Właściwe postępowanie polega na krótkotrwałym schładzaniu letnią wodą, usunięciu biżuterii i luźnych ubrań, zabezpieczeniu rany oraz unikaniu przekłuwania pęcherzy. W przypadku poważniejszych oparzeń zawsze należy szukać pomocy medycznej. Poprawna reakcja na oparzenie może znacząco wpłynąć na proces gojenia i zapobiec poważnym komplikacjom.

Mit 6 – Stosowanie alkoholu na rany

Alkohol jest często uważany za uniwersalny środek dezynfekujący, co prowadzi do przekonania, że powinien być używany do oczyszczania ran. Choć powszechnie stosowany w domowych apteczkach, użycie alkoholu na otwarte rany może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Opis mitu

Mit ten opiera się na przekonaniu, że alkohol skutecznie zabija bakterie i zapobiega infekcjom, co czyni go idealnym środkiem do oczyszczania ran. Ludzie często sięgają po alkohol, mając nadzieję na szybkie i skuteczne odkażenie.

Rzeczywistość: Dlaczego alkohol nie jest najlepszym rozwiązaniem

Użycie alkoholu do oczyszczania ran może być szkodliwe z kilku powodów:

 1. Uszkodzenie tkanek: Alkohol jest substancją o właściwościach drażniących i może uszkadzać delikatne tkanki w obrębie rany. Powoduje to opóźnienie procesu gojenia i może prowadzić do większych blizn.
 2. Ból i dyskomfort: Alkohol stosowany na otwarte rany wywołuje silne uczucie pieczenia i bólu, co jest nie tylko nieprzyjemne, ale także niepotrzebne.
 3. Wysuszanie skóry: Alkohol ma właściwości wysuszające, co może prowadzić do wysuszenia skóry wokół rany i tworzenia się strupów, które mogą pękać i powodować dodatkowy ból oraz ryzyko infekcji.

Alternatywne środki dezynfekujące

Zamiast alkoholu, do oczyszczania ran można użyć bardziej łagodnych i równie skutecznych środków:

 1. Czysta woda i mydło: Najprostszym i najbardziej dostępny sposobem na oczyszczenie rany jest przemycie jej czystą wodą i delikatnym mydłem. Usunie to zanieczyszczenia i bakterie bez uszkadzania tkanek.
 2. Roztwór soli fizjologicznej: Sól fizjologiczna (roztwór soli) jest doskonałym środkiem do płukania ran. Jest delikatna dla tkanek, nie powoduje pieczenia i skutecznie usuwa zanieczyszczenia.
 3. Antyseptyki bez alkoholu: Na rynku dostępne są antyseptyki, które nie zawierają alkoholu, takie jak chlorheksydyna czy betadyna. Są one skuteczne w zabijaniu bakterii, a jednocześnie delikatne dla tkanek.

Prawidłowe postępowanie przy oczyszczaniu ran

Aby właściwie oczyścić ranę, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Umyj ręce: Przed przystąpieniem do oczyszczania rany dokładnie umyj ręce wodą i mydłem, aby zapobiec wprowadzeniu bakterii do rany.
 2. Przepłucz ranę wodą: Użyj letniej, czystej wody, aby przepłukać ranę i usunąć widoczne zanieczyszczenia. Jeśli jest dostępna, użyj roztworu soli fizjologicznej.
 3. Oczyść skórę wokół rany: Delikatnie umyj skórę wokół rany wodą z mydłem, unikając bezpośredniego kontaktu mydła z samą raną.
 4. Zastosuj odpowiedni antyseptyk: Jeśli jest dostępny, zastosuj antyseptyk bez alkoholu na ranę. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
 5. Zabezpiecz ranę: Po oczyszczeniu, nałóż jałowy opatrunek lub bandaż, aby chronić ranę przed zanieczyszczeniem i wspierać proces gojenia.

Używanie alkoholu na otwarte rany jest niebezpiecznym mitem, który może prowadzić do uszkodzenia tkanek, bólu i opóźnienia procesu gojenia. Zamiast tego, stosowanie łagodniejszych środków dezynfekujących, takich jak czysta woda, roztwór soli fizjologicznej lub antyseptyki bez alkoholu, jest bardziej efektywnym i bezpiecznym sposobem na oczyszczanie ran. Poprawne postępowanie przy oczyszczaniu ran zapewnia szybsze gojenie i zmniejsza ryzyko infekcji.

Mit 7 – Sztuczne oddychanie zawsze jest konieczne przy resuscytacji

Sztuczne oddychanie, czyli metoda usta-usta, jest często kojarzone z resuscytacją krążeniowo-oddechową (RKO). Choć jest to ważna technika w wielu sytuacjach ratunkowych, mit, że zawsze musi być stosowana, może prowadzić do nieporozumień i opóźnień w udzielaniu pomocy.

Opis mitu

Mit ten zakłada, że podczas każdej resuscytacji krążeniowo-oddechowej należy wykonywać sztuczne oddychanie. Wiele osób wierzy, że bez tej metody RKO będzie nieskuteczne i poszkodowany nie ma szans na przeżycie.

Rzeczywistość: Nowoczesne wytyczne dotyczące resuscytacji

W rzeczywistości, nowoczesne wytyczne dotyczące RKO, opracowane przez organizacje takie jak American Heart Association (AHA), uwzględniają różne podejścia do resuscytacji, w zależności od sytuacji i umiejętności ratownika:

 1. RKO z kompresjami klatki piersiowej: W przypadkach nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych, szczególnie w miejscach publicznych, wytyczne zalecają skupienie się na efektywnych kompresjach klatki piersiowej. Badania wykazały, że ciągłe uciskanie klatki piersiowej jest wystarczające, aby utrzymać przepływ krwi do mózgu i innych ważnych narządów.
 2. Ograniczenie sztucznego oddychania: W wielu przypadkach, szczególnie gdy ratownicy nie są przeszkoleni lub nie czują się komfortowo z metodą usta-usta, wytyczne sugerują ograniczenie sztucznego oddychania na rzecz ciągłych kompresji klatki piersiowej.
 3. RKO z oddechami ratunkowymi: W niektórych sytuacjach, takich jak zatrzymanie krążenia u dzieci, topienie się, uduszenie lub przedawkowanie narkotyków, sztuczne oddychanie jest nadal istotne i powinno być wykonywane wraz z kompresjami klatki piersiowej.

Kiedy stosować sztuczne oddychanie

Decyzja o zastosowaniu sztucznego oddychania zależy od konkretnej sytuacji i umiejętności ratownika:

 1. Brak przeszkolenia: Jeśli nie masz przeszkolenia w zakresie RKO z oddechami ratunkowymi, skup się na kompresjach klatki piersiowej. Kontynuuj je bez przerwy, aż do przybycia profesjonalnej pomocy.
 2. Obawa przed infekcją: Jeśli obawiasz się ryzyka związanego z infekcjami lub innymi zagrożeniami zdrowotnymi, możesz zrezygnować z sztucznego oddychania i skupić się na kompresjach klatki piersiowej.
 3. Specjalne sytuacje: W przypadkach, gdy sztuczne oddychanie jest szczególnie istotne (np. utonięcie, uduszenie), staraj się zastosować tę technikę zgodnie z wytycznymi, łącząc ją z kompresjami klatki piersiowej.

Jak prawidłowo wykonywać kompresje klatki piersiowej

Aby skutecznie wykonywać kompresje klatki piersiowej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Umieść dłonie: Ułóż jedną dłoń na środku klatki piersiowej poszkodowanego, a drugą dłoń na pierwszej. Spleć palce, trzymając je wyprostowane.
 2. Uciski: Wykonuj uciski klatki piersiowej na głębokość co najmniej 5 cm, ale nie głębiej niż 6 cm, z częstotliwością 100-120 uciśnięć na minutę.
 3. Nie przerywaj: Kontynuuj uciski bez przerwy, aż do przybycia służb ratunkowych lub odzyskania przez poszkodowanego przytomności.

Sztuczne oddychanie nie zawsze jest konieczne przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zwłaszcza w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych w miejscach publicznych. Skupienie się na efektywnych kompresjach klatki piersiowej może być równie skuteczne, jeśli nie masz przeszkolenia lub obawiasz się ryzyka związanego z oddechami ratunkowymi. W sytuacjach specjalnych, takich jak utonięcie lub uduszenie, sztuczne oddychanie pozostaje ważnym elementem RKO. Znajomość nowoczesnych wytycznych i dostosowanie działań do konkretnej sytuacji może znacząco zwiększyć szanse na uratowanie życia.

Mit 8 – Usztywnianie zranionych kończyn przy każdej okazji

W sytuacjach, gdy dojdzie do urazu kończyny, wielu ludzi automatycznie sięga po materiały do usztywniania, wierząc, że jest to zawsze konieczne. Choć w niektórych przypadkach usztywnienie jest kluczowe, nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie.

Opis mitu

Mit ten polega na przekonaniu, że każda zraniona lub złamana kończyna powinna być natychmiast usztywniona. Ludzie wierzą, że unieruchomienie kończyny zawsze zapobiega dalszym uszkodzeniom i łagodzi ból.

Rzeczywistość: Kiedy i jak prawidłowo usztywniać kończyny

W rzeczywistości usztywnianie kończyn powinno być stosowane selektywnie i zgodnie z odpowiednimi procedurami:

 1. Złamania i poważne urazy: Usztywnienie jest ważne w przypadku złamań, zwichnięć i poważnych urazów stawów. Pomaga to zapobiec dalszym uszkodzeniom kości, naczyń krwionośnych i nerwów.
 2. Urazy mięśni i ścięgien: W przypadku urazów mięśni i ścięgien, usztywnienie może nie być konieczne. Ważne jest, aby zastosować odpowiednią pierwszą pomoc, taką jak odpoczynek, lód, kompresja i uniesienie (metoda RICE).
 3. Ból i dyskomfort: Usztywnienie może przynieść ulgę w bólu, ale nie zawsze jest konieczne, szczególnie w przypadku drobnych urazów.

Jak prawidłowo usztywniać kończyny

Aby prawidłowo usztywnić kończynę, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Ocena urazu: Przed usztywnieniem, ocen stan urazu. Sprawdź, czy kończyna jest zdeformowana, czy występuje obrzęk, ból lub krwawienie.
 2. Unieruchomienie w pozycji anatomicznej: Usztywnij kończynę w pozycji, w której ją zastałeś, jeśli jest to możliwe. Nie próbuj prostować złamanej kończyny.
 3. Użyj odpowiednich materiałów: Do usztywnienia użyj dostępnych materiałów, takich jak bandaże, deski, gałęzie lub nawet zrolowane gazety. Upewnij się, że materiały są stabilne i nie przemieszczają się.
 4. Zabezpiecz stawy powyżej i poniżej urazu: Upewnij się, że usztywnienie obejmuje stawy powyżej i poniżej miejsca urazu, aby zapewnić pełne unieruchomienie.
 5. Sprawdź krążenie: Po usztywnieniu, sprawdź, czy krążenie krwi nie jest ograniczone. Sprawdź, czy skóra poniżej usztywnienia nie jest zimna, blada lub sinica. Jeśli zauważysz te objawy, poluzuj usztywnienie.

Alternatywne metody postępowania

W przypadku drobniejszych urazów, takich jak naciągnięcia czy stłuczenia, usztywnienie nie jest konieczne. Zastosuj metodę RICE:

 1. Odpoczynek (Rest): Unikaj używania uszkodzonej kończyny i daj jej czas na regenerację.
 2. Lód (Ice): Stosuj okłady z lodu przez 15-20 minut co kilka godzin, aby zmniejszyć obrzęk i ból.
 3. Kompresja (Compression): Użyj elastycznego bandaża, aby delikatnie ucisnąć miejsce urazu. Uważaj, aby nie uciskać zbyt mocno, co może ograniczyć krążenie.
 4. Uniesienie (Elevation): Unoszenie uszkodzonej kończyny powyżej poziomu serca pomaga zmniejszyć obrzęk.

Usztywnianie kończyn nie zawsze jest konieczne i powinno być stosowane tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione. W przypadku złamań i poważnych urazów stawów, usztywnienie jest kluczowe, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Dla drobniejszych urazów, metoda RICE może być bardziej odpowiednia. Znajomość właściwych technik usztywniania i odpowiedniego postępowania w przypadku różnych urazów może znacząco poprawić skuteczność pierwszej pomocy i przyspieszyć proces leczenia.

Mit 9 – Podanie masła lub oleju na oparzenia

Oparzenia są powszechnymi urazami domowymi, a w sytuacji kryzysowej wiele osób sięga po domowe środki, takie jak masło czy olej, wierząc, że mogą one złagodzić ból i przyspieszyć gojenie. Niestety, jest to jeden z niebezpiecznych mitów dotyczących pierwszej pomocy.

Opis mitu

Mit ten opiera się na przekonaniu, że nałożenie masła, oleju lub innych tłuszczów na oparzoną skórę pomoże złagodzić ból i zapobiec tworzeniu się pęcherzy. Tego rodzaju porady często przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a także mogą być promowane w niektórych starszych poradnikach domowych.

Rzeczywistość: Dlaczego masło i olej są szkodliwe

Używanie masła lub oleju na oparzenia może być szkodliwe z kilku powodów:

 1. Izolacja ciepła: Masło i olej tworzą warstwę izolacyjną na skórze, co utrudnia odprowadzanie ciepła z oparzonego miejsca. Może to prowadzić do pogłębienia oparzenia i większego uszkodzenia tkanek.
 2. Zwiększone ryzyko infekcji: Masło i olej nie mają właściwości antyseptycznych, a ich stosowanie na otwarte rany może sprzyjać rozwojowi bakterii. To zwiększa ryzyko infekcji, co może komplikować proces gojenia.
 3. Utrudnione oczyszczanie rany: Tłuste substancje trudniej usunąć ze skóry, co może utrudniać prawidłowe oczyszczenie i leczenie rany przez profesjonalistów medycznych.

Odpowiednie leczenie oparzeń

Zamiast stosować masło lub olej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo leczyć oparzenia:

 1. Schładzanie oparzenia: Natychmiast po oparzeniu, przepłucz uszkodzoną skórę chłodną (nie zimną) wodą przez 10-20 minut. Użycie letniej wody pomoże zmniejszyć ból i obrzęk.
 2. Zdejmij biżuterię i luźne ubrania: Jeśli oparzenie znajduje się w okolicy, gdzie nosisz biżuterię lub luźne ubrania, zdejmij je ostrożnie, zanim skóra zacznie puchnąć. Nie próbuj jednak usuwać ubrań, które przylgnęły do oparzonej skóry.
 3. Zabezpiecz ranę: Przykryj oparzenie czystą, suchą i nieprzywierającą opatrunkiem lub jałową gazą. Unikaj używania środków domowych, takich jak masło czy olej.
 4. Unikaj przekłuwania pęcherzy: Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie przekłuwaj ich. Pęcherze pełnią funkcję ochronną i zapobiegają infekcjom.
 5. Szukaj pomocy medycznej: W przypadku dużych oparzeń, oparzeń twarzy, rąk, stóp, pachwin, pośladków lub stawów, a także oparzeń trzeciego stopnia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pomoc medyczną.

Kiedy unikać domowych środków

Zawsze należy unikać stosowania domowych środków, takich jak masło, olej, pasty do zębów, czy inne substancje na oparzenia. Te metody nie są poparte dowodami naukowymi i mogą pogorszyć stan rany.

Podanie masła lub oleju na oparzenia jest niebezpiecznym mitem, który może pogłębić uraz i zwiększyć ryzyko infekcji. Zamiast tego, natychmiast schłodź oparzenie letnią wodą, zdejmij biżuterię i luźne ubrania, zabezpiecz ranę czystym opatrunkiem i unikaj przekłuwania pęcherzy. W przypadku poważniejszych oparzeń zawsze szukaj pomocy medycznej. Prawidłowe postępowanie może przyspieszyć proces gojenia i zapobiec poważnym komplikacjom.