Elektroliza wodnego roztworu chlorku miedzi(II)

0
172
3/5 - (1 vote)

Wprowadzenie

Elektroliza to proces, który polega na rozkładzie substancji chemicznej poprzez prąd elektryczny. Jest to bardzo istotna technika w chemii, która pozwala na rozkładanie skomplikowanych substancji na prostsze związki. Elektrolizą możemy rozłożyć m.in. wodę, a także różne sole, takie jak chlorek miedzi(II). W tym artykule dokładnie omówimy, na czym polega elektroliza wodnego roztworu chlorku miedzi(II).

I. Podstawy elektrolizy

1. Co to jest elektroliza?

Elektroliza to proces, w którym prąd elektryczny jest wykorzystywany do przeprowadzenia reakcji chemicznej. Ta technika jest powszechnie stosowana w przemyśle do produkcji wielu różnych substancji, takich jak sody, chlorków i metali.

2. Jak działa elektroliza?

Podczas elektrolizy, przepływ prądu przez roztwór powoduje przemieszczanie się jonów. Jony dodatnie, nazywane kationami, przemieszczają się w kierunku katody (ujemnie naładowanego elektroda), a jony ujemne, nazywane anionami, przemieszczają się w kierunku anody (dodatnio naładowanego elektroda). Na elektrodach zachodzą reakcje chemiczne – na katodzie redukcja, a na anodzie utlenianie.

II. Elektroliza chlorku miedzi(II)

1. Czym jest chlorek miedzi(II)?

Chlorek miedzi(II), o wzorze chemicznym CuCl2, jest solą, która składa się z kationów miedzi(II) (Cu2+) i anionów chlorkowych (Cl-). W stanie stałym występuje jako niebieskozielony kryształ, jednak w roztworze wodnym zanika jego barwa, gdyż jony Cu2+ są otaczane przez cząsteczki wody.

2. Proces elektrolizy chlorku miedzi(II)

Elektroliza chlorku miedzi(II) w roztworze wodnym jest procesem stosunkowo prostym do przeprowadzenia w laboratorium. Poniżej znajduje się opis tego, jak to zrobić.

Przeczytaj również:  Badanie Charakteru Chemicznego Aminokwasów

Materiały potrzebne do przeprowadzenia elektrolizy:

 • Źródło prądu stałego (np. bateria)
 • Dwie elektrody (np. grafitowe)
 • Naczynie do przeprowadzania elektrolizy (np. szklanka)
 • Chlorek miedzi(II)
 • Woda

Krok po kroku:

 1. Rozpuść odpowiednią ilość chlorku miedzi(II) w wodzie, aby utworzyć roztwór.
 2. Podłącz elektrody do źródła prądu stałego, tak aby jedna była anodą, a druga katodą.
 3. Zanurz elektrody w roztworze, dbając o to, aby nie dotykały się.
 4. Po pewnym czasie zauważysz, że na elektrodzie podłączonej do bieguna minusowego (katodzie) osiada miedź, a na elektrodzie podłączonej do bieguna plusowego (anodzie) powstaje chlor.

III. Reakcje zachodzące podczas elektrolizy

1. Na katodzie

Na katodzie (elektrodzie ujemnej) zachodzi reakcja redukcji. Kationy miedzi(II) (Cu2+) są przyciągane do katody, gdzie przyjmują elektrony i przekształcają się w miedź metaliczną:

Cu2+ + 2e- → Cu

2. Na anodzie

Na anodzie (elektrodzie dodatniej) zachodzi reakcja utleniania. Aniony chlorkowe (Cl-) są przyciągane do anody, gdzie tracą elektrony i przekształcają się w gazowy chlor:

2Cl- - 2e- → Cl2 ↑

Jest to jednak uproszczony opis reakcji. W praktyce w roztworze obecna jest również woda, która może brać udział w elektrolizie. Woda może ulec utlenianiu do tlenu na anodzie:

2H2O - 4e- → O2 ↑ + 4H+

Czy ulegać redukcji do wodoru na katodzie:

2H2O + 2e- → H2 ↑ + 2OH-

Która z tych reakcji będzie dominować, zależy od wielu czynników, takich jak stężenie roztworu, pH, czy napięcie zastosowane w procesie elektrolizy.

IV. Zastosowania elektrolizy

Elektroliza, w tym elektroliza chlorku miedzi(II), ma wiele zastosowań w przemyśle i nauce. Wykorzystuje się ją m.in. do:

 • Otrzymywania metali z roztworów ich soli (np. miedzi z chlorku miedzi(II)).
 • Produkcji substancji chemicznych, takich jak sód, chlorek, czy chlorowodór.
 • Oczyszczania metali (refining).
 • Galwanizacji – pokrywania przedmiotów warstwą metalu.

Podsumowanie

Elektroliza to potężne narzędzie, które pozwala na przeprowadzanie wielu różnych reakcji chemicznych. Elektroliza chlorku miedzi(II) jest doskonałym przykładem tego, jak możemy manipulować materiałem na poziomie atomów i molekuł, przekształcając jeden związek chemiczny w inny. Choć proces ten może wydawać się skomplikowany, z właściwym zrozumieniem i praktyką, staje się łatwiejszy do zrozumienia i wykonania.